Arbetstiden – så tyckte medlemmarna

Under senaste veckan så har klubben pejlat inställningen till delade fredagar på skift. Det har gjorts genom att medlemmarna via röstsedel kryssat hur var och en tycker i frågan. Nu kan klubben redovisa resultatet. Drygt 70 % av alla klubbens medlemmar deltog genom att lämna röstsedel. Av de som har skiftarbete varje fredag så deltog mer än 80 % och av dessa så tyckte ungefär 40 % att det är bra som det är nu medan cirka 60 % ville ha ledig fredag på eftermiddagsskift.  Av de som inte har skiftarbete varje fredag (dagtid och övriga skift)  var det en mycket stor majoritet för att det inte ska vara eftermiddagsskift på fredagar.

Vad händer nu? Klubben har begärt av företaget sedan tidigare, att frågan om arbetstider på fredagsskiften ska kunna diskuteras och förhandlas kring. Företaget har meddelat att överläggningar kommer att ske framöver men ännu finns inget tidpunkt för detta fastställd. Om dessa överläggningar leder fram till förslag på förändringar av dagens arbetstider så kommer naturligtvis alla medlemmar att få ta ställning till det. Klubben kommer att informera så snart det sker något kring arbetstidsfrågan.