Delta på klubbens årsmöten!

Klubben har begärt att få genomföra klubbens årsmöten på ordinarie arbetstid. Företaget har sagt NEJ till detta. Med anledning av det så genomför vi nu årsmötena både vecka nio och vecka tio så att man kan delta på mötet strax före EM-skiftets början. Vi kommer också att hålla möten både på Blå dörren och Harmoni för att förenkla deltagandet.

Alla medlemmars deltagande är viktigt. Kom du också!

Betald tid, Mötet sker på betald tid. För skiftgående personal innebär det en lön på cirka 250 kr för deltagande på mötet.

Samåkning, Ni som samåker kan prata ihop er innan så underlättar det deltagandet på mötet.

Många frågor
På årsmötet kommer vi att ta upp flera frågor.

  • Avtalsrörelsen
  • Bonus och Vinstdelning
  • Bemanning
  • Produktionsläget
  • Val, vi har val av posterna till klubbstyrelsen.
  • Aktuella frågor
  • Skrivelser, där vi kommer att ta upp inkomna skrivelser.

Adeccoanställda
Alla Adeccoanställda som är medlemmar i IF Metall är välkomna att delta på årsmötena. Samma villkor gäller för er. Ni har också rätt till ersättning.

Tider för Årsmötena
Eftermiddagsskift ojämna veckor och övriga som har möjlighet att delta på mötet.
Torsdag 27 februari
Tider 13.30– 14.20
Plats Matsal UEA (Blå dörren)
Plats Matsal UB (Harmoni)

Eftermiddagsskift jämna veckor och övriga som har möjlighet att delta på mötet.
Tisdag 3 mars
Tider 13.30– 14.20
Plats Matsal UEA (Blå dörren)
Plats Matsal UB (Harmoni)

 Klubbstyrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!