Över 310 000 kr till Adecco-anställda

Strax efter semestern 2019 konstaterade IF Metallklubben att de Adeccoanställda som arbetar fyrskift på presshallen inte fått korrekt ersättning vid övertid på helg. Efter en längre utredning av Adecco är nu sammanställningen klar. Retroaktiva löner på över 310 000 kr kommer att betalas ut till 55 Adeccoanställda..

Inte OB och övertid samtidigt...
OB betalas inte ut samtidigt som man arbetar övertid. Det gäller varken kvälls- och natt-OB

….men med ett undantag
När man arbetar kontinuerligt skift (fyr-eller femskift) så har man rätt till helg-OB om man arbetar övertid på helg. Så fungerar det för alla Volvoanställda fyrskiftare som arbetar övertid på helg.

Undrande Adeccoanställda
Före semestern var det några av de Adeccoanställda som var fundersamma om de hade fått korrekt ersättning. Från Adeccos sida så var svaret att allt var korrekt. Efter att de kontaktat klubben så begärde klubben ett utförligt svar gemensamt från Volvo och Adecco.

Ett första svar från Adecco/Volvo var att de Adeccoanställda hade fått korrekt ersättning vid helgövertid på presshallen.

Inte korrekt
Klubben kunde då konstatera att Adecco/Volvo inte hade en riktig bedömning om vilken ersättning som skulle utgå. Så efter semestern 2019 blev parterna överens om att Adecco var tvungen att betala ut rätt ersättning för all helgövertid som gjorts på presshallen ända sedan Adecco startade sin verksamhet på Volvo.

Över 310 000 kr
Efter en lång utredningstid betalas nu ersättningen ut. 55 Adeccoanställda som arbetat helgövertid på presshallen får sammanlagt över 310 000 kr i retroaktiv utbetalning. Högst ersättning får en medlem som erhåller drygt 28 000 kr.

Än en gång så visar det sig hur viktigt det är med en fungerande fackförening med uppmärksamma medlemmar. Den här gången var det ifrågasättande bemanningsanställda som hörde av sig till klubben.