Många Volvoarbetare slutar – få har anställts

Under den senaste 10-årsperioden så har många medlemmar i Verkstadsklubben här på Volvo slutat sin anställning. Uppsagda av arbetsbrist, slutat på egen begäran och pension är de tre orsaker som berört de flesta. Mindre än 10 % av de som slutat har ersatts av nya Volvoanställda – istället så har inhyrning blivit vardag för att fabriken ska bemannas. Därför så får vi också en väldig obalans i åldersstrukturen bland oss arbetare. Få unga – många äldre. Bara drygt 3 % av alla arbetare anställda av Volvo är under 40 år medan 15 % är plus 60 år. Bra med erfaren personal men det måste också finnas yngre som ska ta vid för att arbetsplatsen ska vara i balans, nya anställda som man kan överföra kunnande och kompetens till.

Klubben är starkt kritisk till att företaget inte anställer egen personal för att säkra för framtiden. På uppdrag av medlemmarna så fortsätter klubben att prioritera att driva frågan om nyanställningar gentemot företaget.