Produktionen stänger från måndag!

Eftersom underleverantörer i Frankrike och övriga Europa är stängda så innebär det att leveranserna till Volvos slutmonteringsfabriker i Sverige och Belgien inte kan ske.

På grund av detta så kommer även vår fabrik att påverkas.

Idag onsdag stannar fabriken i Gent. Från måndag kommer ingen produktion att köras i Göteborg. Företaget har därför inlett processen för att stanna fabriken i Umeå från måndag den 23 mars.

Hur länge stoppet varar är i dagsläget inte klart, det troliga är att stoppet varar till den 6 april.

Permittering
Konsekvensen av produktionsstoppet är att de flesta arbetare på fabriken kommer att permitteras och “skickas hem”. Om alla berörs är för tillfället inte klart. Ska underhåll arbeta? Ska CKD-material fortsatta att skickas? Ska presshallen köra del av produktionstiden?

Lön
Nu inleds förhandlingar på koncernnivå om att nyttja korttids- eller permitteringsavtal. En sådan förhandling bör vara klar innan folk går hem på fredag.

Ingen uppgång
Den planerade uppgången vecka 14 kommer inte att ske. Det innebär också att det inte blir någon ytterligare rekrytering av bemanningsanställda.

Adecco
Effekterna för de bemanningsanställda har klubben i skrivande stund ingen information om.

Mer information
Klubben återkommer så snart vi har mer att informera om. Vi kommer då också att gå igenom vad som gäller med karensdagar och sjukdom.