Klubbens jour!

Under permitteringen kommer även de fackligt förtroendevalda att vara frånvarande från fabriken. Vi kommer dock att under dagtid att vara kontaktbar via telefon för jourärenden.

Förhandlingskommitté
Jan-Olov Karlsson      072 862 72 30
Gunnar Pettersson     072 862 73 55
Erik Pettersson           072 862 78 39

Skydd
Roger Nyström           072 862 72 29

Försäkringar
Tommy Näslund        072 862 72 18