Korttidspermitteringen – påverkan på lön och arbetad tid!

Det blev kort om tid för förhandlingar innan permitteringen var ett faktum. En del frågor blev aldrig riktigt utredda. Även från Tillväxtverket, den myndighet som fått uppdraget att hantera reglerna kring korttidsarbete med statligt stöd, har det varit oklara besked.

Vi redogör nedan för del frågor kopplade till de lokala avtalen och hur lön och ledighet ska hanteras. Parterna på koncernnivå har stämt av dessa under några digitala möten den senaste veckan.

Aprillönen
Det kommer att ske ett löneavdrag på 7,5 % under en tioveckorsperiod med start 23 mars. Löneavdraget sker på den aktuella månadslönen. På aprillönen kommer även löneavdraget för den del av mars som vi var permitterade.  För en som arbetar dagtid innebär det i praktiken att ett större löneavdrag än 7,5 %. Parterna har valt den konstruktionen för att slippa hantera släpande avdrag (i slutändan blir summan av löneavdragen densamma) och för att bonus kommer att utbetala på aprillönen.

I månadslönen ska även fasta och rörliga lönetillägg räknas in. Det innebär att även skiftformstillägg och OB ska ingå i underlaget, och i förekommande fall beredskapsersättning. Löneavdraget på dessa tillägg görs i efterskott. På aprillönen sker löneavdrag med 7,5 % på de tillägg man skulle ha haft om man hade arbetet mellan 23:e och 30:e mars.

Bolagsbonus
Bonusen för 2019 kommer att betalas ut på aprillönen. Utfallet för vår del blev 4,46 %

Ledigt kontra arbete under 10 veckor
10-veckorsavtalet är tecknat utifrån förutsättningen att man ska vara permitterad till 60 % och arbeta till 40 %. Skulle det visa sig att man arbetat mer än 40 % under perioden får företaget ett lägre bidrag från staten. Själv får man då ett lägre löneavdrag, 6 %. Mellanskillnaden regleras i efterhand.

Uträkningen för hur många timmars permittering respektive arbete var och en ska göra skiljer sig åt beroende på schema och röda dagar i kalender. Man utgår från hur mycket man skulle ha arbetat på ordinarie schema under 10-veckorsperioden. Blir de lediga veckorna mer än 60 % permittering görs ingenting. Blir det mindre kommer ledig tid att kunna läggas ut under de resterande 4 veckorna av avtalstiden. Störst variation blir det på 4-skiftet.  Exakt uträkning för de olika arbetstiderna kommer att göras när arbetet drar igång.

Lön över 44 000 kronor
Regelverket från regeringen innebär att företagen får bidrag upp till lönesummor på 44 000 kr/mån. En tolkning som har gjorts från Tillväxtverket är att arbetsgivarna då inte har rätt att göra något löneavdrag på löner över den summan (berör knappast några IF Metallare). Den tolkningen har ifrågasatts av parterna på central nivå. Där är man överens om att företaget får göra ett löneavdrag på 7,5 % på hela lönesumman, vilket också kommer att ske.

Vad händer framöver?
Kommande veckor kommer det säkerligen att klarna om vad som händer framöver. I god tid före permitteringsperiodens slut måste det finnas besked kring detta. I dagsläget finns ingen anledning att spekulera, men efter påsken återkommer förhandlingskommittén kring frågor som har att göra med när arbetet förväntas återupptas eller om avtalet kommer att förlängas.  Via hemsidan kommer klubbstyrelsen med information så snart vi vet något ytterligare.

Glad Påsk önskar Klubbstyrelsen!

genom Janne