Produktionsstart vecka 18!

Företaget har beslutat att starta produktionen i begränsad skala från och med måndag 27 april. Under de två första veckorna kommer endast ett skift att vara närvarande under veckan. Arbetstiden blir dagtid under vecka 18 och 19. Alla ska under denna vecka bli kontaktade av sin chef för att få information om vad som gäller.

Riskbedömning
En riskbedömning har startats inför produktionsstarten. Den sker i samverkan mellan företag och skyddsorganisationen. Den sker på alla nivåer inom bolaget, ända ner till respektive produktionsområde. Syftet med riskbedömningen är att minimera riskerna med smittspridning genom att vidta nödvändiga åtgärder.

Oro för egen hälsa
Alla reagerar vi individuellt på en sådan omvälvande kris vi befinner oss i. Det finns inget facit för rätt eller fel, annat än att alla ska följa Folkhälsomyndigheternas anvisningar. För många är det inte tillräckligt för att man ska känna sig trygg. Både IF Metall-klubben och företaget anser att det måste finnas en förstående och ödmjuk inställning till den oro som många har för egen del.

Rekommendationen är att ta kontakt med sjukvården om man känner sig orolig och osäker för att återgå till arbetet. Omständigheterna kan visa sig att en sjukskrivning är motiverad. Man har också rätt till egen sjukskrivning upp till tre veckor i samband med nya regler under Coronakrisen.

Arbetet vecka 18 och 19
Vecka 18 kommer FM-skiftet att arbeta dagtid. EM-skiftet är fortsatt permitterade. Vecka 19 är rollerna ombytta. De som arbetade vecka 18 är permitterade och de som var lediga veckan innan arbetar. Även vecka 19 gäller dagtid. Veckoarbetstiden kommer att regleras i slutet av veckan.

I skrivande stund är det inte bestämt hur starten ser ut inom områden med dagtid, och för dem som arbetar tre- och fyrskift. Information kring detta ska ges i god tid före man förväntas börja arbeta.

Rent generellt ska personer som inte behövs för produktionsstarten inte heller kallas tillbaka i första skedet. Det gäller främst tjänstemannagrupper, men kan också bli aktuellt för ett antal inom IF Metalls avtalsområde. Det är närmsta chef ska ge besked hur det blir med detta.

Produktion
Det kommer inte att göras någon taktförändring eller ombalansering i första skedet. Alla återgår i första läget till den arbetsplats man hade före permitteringen. Det kommer att finnas luckor efter bemanningsanställda. Eftersom produktionen startar på låg nivå och med ett körsätt med ”start-och-stopp”, kommer det att finnas tid att hitta praktiska lösningar de första veckorna. Inom några få områden kommer det att behövas lånas in personal.

På sikt kommer det att behöva genomföras omplaceringar. Dessa ska ske efter MBL-förhandling.

Facket och skyddet på plats
IF Metallklubben kommer att ha hög närvaro vecka 18 och 19 för att vara med vid produktionsstarten för båda skiften. Gruppstyrelserna och skyddsombuden ska finans nära medlemmarna och hjälpa till så att alla kan känna sig trygga. Skyddet och den fackliga organisationen ska också finnas till hands för att samverka och ta nödvändiga förhandlingar lokalt så att både enskilda medlemmar känner stöd och verksamheten kan fungera.

10-veckorsavtalet
Avtalet om att arbete ska ske till max 40 % under 10-veckorsperioden som startade vecka 13 gäller fullt ut. Arbetet med att räkna ut de exakta konsekvenserna för hur arbetstiderna blir från vecka 18 till och med vecka 22 kommer att påbörjas efter produktionsstarten. Hänsyn ska tas till helgdagarna under perioden. Det kan bli aktuellt att lägga ut fler lediga dagar för tvåskiftare. För övriga arbetstidsformer blir det något trixigare och kommer att krävas en hel del handpåläggning. Arbetet med detta kommer att hållas ihop inom förhandlingskommittén på klubbnivå.

Information framöver
Den här informationen är begränsad till en uppstart av produktionen i ett läge då allting känns osäkert. I det här läget känns det fel att spekulera i vad som kommer härnäst, hur ser det ut fram till semestern och hur kommer det att se ut till hösten?

Men det är viktiga och relevanta frågor som kräver ett svar. IF Metallklubben kommer att ta dessa på allvar och följa upp dem allteftersom. Nu är emellertid fikus på att alla ska känna sig trygga och säkra när produktionen startar på måndag vecka 18.

Vi ses då!
Klubbstyrelsen genom Janne C

2 tankar om “Produktionsstart vecka 18!

  1. Ingen met info innan uppstarten ? Många frågor kräver snabba svar . Kan man känna sig 100% säker att det är riskfritt att återvända innan pandemin på allvar har försvunnit ? Hur ställer sig företaget till den frågan ?

Kommentarer stängda.