Permittering 2: OB och SFT?

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

Avtalet om korttidspermittering innebär att man ska få 92,5 % av den ordinarie lönen man skulle haft om man arbetat. Det gäller även de lönedelar man har utifrån den arbetstid man har. Alltså ska man få 92,5 % av den OB och skiftformstillägg  som skulle betalats ut i normala fall.

Detta gäller under hela perioden från 23 mars till 22 september, oavsett man arbetar eller är permitterad.