Arbete och permittering

Under permitteringsperioden då alla var hemma ändrades förutsättningarna. Avtalet om korttidsarbete som skulle räcka i 10 veckor har förlängts till 6 månader. Bedömningen är att effekterna av corona kommer att bli långvariga. Syftet med den fortsatta permitteringen på 60 % fram till 22 september handlar till stor del om att undanröja hotet av ett varsel.

Lugn uppstart
Inför produktionsstart hade riskanalyser genomförts på företagsnivå, men också mer i detalj på områdesnivå.

Skyltning med information har genomförts, en del åtgärder är gjorda i pausutrymmen och på arbetsplatser och vissa arbetsrutiner har förändrats. Det är viktigt att alla känner sig säker på arbetsplatsen. Tid ska avsättas för samtal och genomgång under den första tiden.

Produktionstakter
Stor osäkerhet råder om vilken produktionstakt som kommer att bli det ”nya normala”. Det som finns att producera är delar av den orderkö som fanns före coronakrisen, samt inkommande nya ordrar.

Vår hyttproduktion kommer att bestämmas av hur Tuve och Gent planerar färdiga lastbilar för levererans till kund. Därför kan produktionen vissa veckor vara högre än vad som egentligen skulle behövas. Med tanke på att korttidsarbetet inleddes med sex veckors permittering kommer det att bli relativt många arbetspass fram till semestern.

Arbetssätt
Parterna är överens om att från vecka 20 och framåt är det ordinarie arbetstider för de som arbetar tvåskift. Produktionsplanering görs för två veckor framåt.

Utgångspunkten är att huvudflödet arbetar ordinarie arbetstid på tvåskift. Om behovet är mindre blir det permittering i slutet av veckan i form av hel- eller halvdagar. (fredag kan endast vara hel).

Varseltider vid förändring
Utökad permittering (hel eller halvdag): Före sista paus dagen före.
Utökat arbete: Veckan innan

Dessa varselregler är en huvudregel. Eventuella undantag från huvudreglen kan överenskommas från fall till fall.

Planering för vecka 20 och 21
Dessa veckor arbetar kaross, måleri och tillhörande material ordinarie tvåskift. Klämfredagen efter Kristi himmelsfärds dag är samtliga permitterade.

Kommande veckor fram till semestern är inte fastställda men sannolikt blir det ordinarie arbetstider fram till semestern.

Denna vecka, v. 19, har fått en speciell planering utifrån Tuves produktion. Det uppstod ett behov att behöva producera även under två eftermiddagar. Eftersom det var bestämt med dagtid och lugn uppstart för förmiddagsskiftet kommer eftermiddagsskiftet att börja kl. 16.00 måndag och tisdag.

Övriga områden
Det finns ännu inget fastställt om hur tre- och fyrskiftare ska arbeta. Räcker det med endast FM-skiftet eller måste även eftermiddagsskiftet arbeta? Hur övriga områden som inte är direkt kopplade till produktionsprocessen ska arbeta är inte klarlagt ännu. Det får kommande veckor utvisa.

Att hålla koll på timmarna
Innebörden i avtalet om korttidsarbete är att varje enskild anställd inte ska arbeta mer än 40 %.

Om den gränsen passeras kommer företaget att få ett lägre bidrag från staten och man blir också återbetalningsskyldig till den enskilde eftersom löneavdraget då ska vara lägre under hela avtalsperioden.
Det uppstår ingen skuld om det visar sig att man har arbetat mindre än 40 % under hela perioden.

För att hålla stenkoll på detta har det tagits fram räknesnurror och särskilda koder på Tidinfo. PL är ansvariga för att detta blir rätt och riktigt.

Klubben närvarande
Under hela avtalsperioden kommer representanter för klubben att vara närvarande på fabriken eller nås via telefon. Om du har frågor eller synpunkter så kan du alltid kontakta klubben.