Permittering 6: Karensavdrag vid sjukdom

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

 Vid sjukfrånvaro gör företaget  ett karensavdrag på samma sätt som vanligt som är 20 % av veckolönen.  Under coronakrisen kan man ansöka om att få ersättning för karensavdraget av Försäkringskassan. Den ansökan måste man göra själv. Värdet på ersättningen från Försäkringskassan  är schabloniserat till 700 kronor. Det är betydligt lägre än vad det verkliga avdraget är.