Permittering 7: Kontantuttag ur kompbanken

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

 

Det finns inget hinder att göra kontantuttag under avtalsperioden, men värdet på komptimmarna reduceras. Om man vill göra ett kontantuttag av komptimmar så dras 7,5 % av summan som en konsekvens av avtalet.