Permittering 8: Flextid

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

 De som har dagtidsschema har också möjlighet till flextid. I grunden fungerar flextiden som vanligt. Ur avtalssynpunkt är tolkningen att lite flextid kan man bortse från. Dock är företagets inställning att man inte ska ta ut hela dagar med flex. 

I redovisningen av till myndigheterna utgår Volvo från ordinarie arbetstidsmått för dagen när det gäller avtalet om korttidspermittering.