Permittering 9: Taket på tidbanken

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

 Efter påpekanden från medlemmar på vår fabrik så har Koncernfacket tagit upp en förhandling med företaget på koncernnivå om att höja eller ta bort taket (250 timmar) för ”hyvling” av kompbanken sista oktober.

Under permitteringsavtalet så riskerar planerade kompledigheter att inte bli av. Eftersom intjänande av komp kan vara upp till 120 timmar på ett år så finns risk  att man då hamnar över gränsen på 250 timmar. Företaget måste då betala ut detta på lön vilket knappast är en fördel om kassaflödet är ansträngt.

Företaget är inte helt avvisande till idén, men vill avvakta hur situationen verkar bli till hösten innan man bestämmer sig.