Produktion och permittering!

I dessa tider av Corona så sker inte allt på fabriken förutsägbart och med lång framförhållning. Produktionsläge, permittering och bemanning är ständiga frågor som dyker upp.

Produktion
Så som läget ser ut för närvarande så kommer produktionen att gå för fulla tvåskift fram till semestern. Det innebär att permitteringsgraden kommer att vara begränsad för de allra flesta fram till semestern.

Även direkt efter semestern verkar det som det är en stor del av produktionstiden som är belagd.

Permitteringsgrad
Avtalet om permittering innebär att alla ska arbeta till 40 % och vara permitterade till 60 %. Beräkningen sker genom en sammanvägning av arbete/permittering för hela avtals-perioden från den 23 mars till den 22 september.

I dagsläget så redovisar företaget att  för tillfället är det ingen som har arbetat mer än 40 %. Det beror till största del på den totala permitteringen under de första fem veckorna.

 Kan justeras
Graden av permitteringen/arbete kan under perioden justeras till arbete till 40, 60 eller 80 procent. Det sker i förhandling mellan parterna och ett nytt kollektivavtal upprättas då.

Svårt att klara
Som de flesta medlemmar redan vet så kan vi inte köra med den takt vi gör nu utan att vi klart passerar den 40-procentiga gränsen för arbete.

Ersättningsnivåer
Så här ser ersättningsnivåerna relaterat till permitteringsgrad.
Minskad          Minskad
arbetstid          lön
20 %                   4 %
40 %                   6 %
60 %                   7,5 % (nuvarande permitteringsgrad)
80 %                   12 %

Omförhandling
Klubben har under en tid begärt en omförhandling av avtalet eftersom det verkar uppenbart att de flesta kommer att arbeta större andel av tiden.

Den frågan arbetar parterna med och återkommer inom kort med en redovisning av ett sådant förhandlingsresultat.