Omplaceringar, ny arbetstid!

Utifrån den produktionstakt som vi kör just nu så krävs det en del omplacering för att ha en tillräcklig bemanning framförallt på kaross.

 

Parterna har förhandlat om övergripande utgångspunkter för omplacering och även regelverk för efterskydd om man övergår till en lägre betald skiftform.

Bemanningsläget
Efter att samtliga inhyrda från Adecco slutat så har framförallt kaross en för låg bemanning för att klara den planerade produktionsnivån.

På PPP (presshall, detalj och CA) finns det en övertalighet framförallt beroende på ett lägre uttag av CKD. Där har man konstaterat  en övertalighet på drygt 20 personer. På de andra avdelningarna har det varit svårt att ta klarlägga bemanningsläget och konstatera om det finns en övertalighet eller inte.

Treskift
På PPP kommer presshallen att övergå till treskift. Där har gruppstyrelsen begärt att treskiftets arbetstid ska anpassas till de start- och stopptider som presshallen haft på fyrskiftet. Dessutom att  det inte ska vara något EM-skift på fredagar. Företaget har i dagsläget inte varit intresserat av att inleda förhandlingar kring arbetstiderna.

Omplacering
Parterna på företagsnivå har haft överläggningar om utgångspunkterna för hur omplaceringar ska ske. Parterna är överens om följande:

  • I första hand via frivillighet
  • I andra hand turordningslista baserad på anställningstid
  • Undantag kan förhandlas beroende på medicinska eller sociala skäl samt kompetensskäl

Det är med den utgångspunkten som övertalighet regleras på respektive avsnitt. Gruppstyrelserna förhandlar lokalt med ledningen på varje driftområde om vilka som eventuellt ska omplaceras.