Permitteringen avslutas

Under senare tid har det blivit uppenbart att avtalet om korttidsarbete inte stämmer överens med den faktiska situationen. Parterna har därför förhandlat utifrån de nya förutsättningarna. För alla arbetare avslutas korttidspermitteringarna den 12 juni.

Först helt stopp
När fabriken och hela Volvos industrisystem drabbades av leveransstörningar fick vi snabbt ett avtal på plats om korttidsarbete. Istället för plågsamma varselförhandlingar blev alla permitterade på heltid under 5 veckor eller mer. Det var en stor lättnad att regeringen skapade den möjligheten.

Därefter trevande uppstart
Efter den första tiden av helt stängd produktion kom uppstartsfasen. Det gjordes ett omfattande förarbete med riskanalyser och omställningar i fabrikslokalerna. De flesta har upplevt det som en trygg återgång till arbetet. Efter en så lång stängning och dessutom osäkerhet i materielleveranserna var produktionstakten låg. Tanken var att halvfartproduktion skulle gälla en tid.

Och nu full fart!
Mycket snart blev förutsättningarna ändrade. Den gamla orderkön, tillsammans med nyförsäljning, har visat sig betyda relativt höga produktionstakter. Idag är det i princip full fart på tvåskift i huvudflödet. Balanserna fram till semestern och därefter fram till oktober innebär att inte en enda dags permittering kommer att kunna läggas ut. Varje störning i produktionen kommer istället att innebära ett problem i leveranserna till Tuve och Gent.

Permitteringarna upphör
Parterna är överens om att upphöra med permitteringarna för all personal inom IF Metalls avtalsområde. Avtalet om korttidsarbetet löper till och med 12 juni.
Inom tjänstemannaavtalets område fortsätter permitteringarna att löpa i olika grad beroende på verksamhetens behov. Första linjens chefer och andra produktionsnära tjänstemän kommer att börja arbeta full tid och undantas därmed från fortsatt permittering.

Återbetalning 1,5 %
Omförhandlingen innebär att för perioden mellan 23 mars och 12 juni fastställs permitteringsgraden till 40 % för samtliga IF Metallare. Företaget kommer att återbetala 1.5 % av löneavdraget på 7.5 % eftersom vi har arbetat mer än 40 %. Det är inte fastställt när återbetalningen kommer att ske. Det blir någon gång i höst.
Från den 13 juni och framåt sker inget löneavdrag.

Tjänstemännen
För tjänstemännen kommer avtalet att fortsätta löpa till 22 september.  Vissa produktionsnära  funktioner kommer att undantas från fortsatt permittering efter 12 juni. Det blir ett fortsatt löneavdrag på 7,5 % för anställda inom tjänstemannaavtalet. Permitteringsgraden kommer att fastställas i efterhand och eventuell återbetalning ske efter avtalsperioden.

Högt tryck i produktionen
Ett motiv för företaget att omförhandla avtalet är att det finns risk för att ordinarie produktionstid inte kommer att räcka till. Att ha en fortsatt permittering och samtidigt behöva köra övertid rimmar dåligt mot innebörden i avtal om korttidsarbete.

Inställningen från klubbens sida är att så länge det handlar om frivillig övertid är det inget problem.

Vad händer sen?
Osäkerheten om produktionsvolymerna sista kvartalet 2020 finns kvar. Vad blir den nya nivå när den gamla orderkön är borta? Idag vill ingen spekulera om hur det kommer att se ut i slutet av året. De flesta bedömare tror dock att återhämtningen för den globala ekonomin kommer att ta tid och att efterfrågan på varor och tjänster kommer att ligga på en lägre nivå än före coronaepidemin.

IF Metallklubben utesluter därför inte att det kan bli aktuellt med ett nytt avtal om korttidsarbete under kvartal 4. I nuläget ser vi dock inget motiv i att fortsätta avtalet om korttidsarbete till den 22 september eftersom det inte finns utrymme för någon permittering.