Solidaritet med Belarus arbetare!

Efter det senaste presidentvalet har det vitryska folket rest sig och gått ut på gator och torg för att protestera mot valfusket från den sittande regimen.  Svaret från Lukasjenko har varit brutala attacker på fredliga demonstranter.

 

Protesterna har nu också spridit sig från gatorna in på de stora fabrikerna i Belarus, där många arbetare har gått ut i strejk för att få slut på Lukasjenkos diktatur. Det är aktionerna på de stora fabrikerna som kan få Lukasjenko på fall.

 

Klubben arbetat i Belarus

Under många år från 2000 – 2012 deltog representanter för verkstadsklubben i ett solidaritetsarbete med den fria fackföreningen i Belarus. Attackerna från Lukasjenko på de fria facken har under alla dessa år varit extremt hård. Det är arbetarna och fackföreningarna som han bedömt vara det största hotet. Under dessa år kunde vi se otaliga exempel på den repression som den belarusiska staten riktade mot fackföreningen. Fackmedlemmar har blivit fängslade, förlorat sina arbeten, hotats och attackerats. Deras tidning var förbjuden och många lokala fackorganisationer har helt enkelt förbjudits.

Klubbens vice ordförande, Gunnar Pettersson, har under sitt arbete i Vitryssland varit med om polisförhör, upplösta möten, beslagtaget utbildningsmaterial, och till sist även förbjuden att resa in i Belarus.

 

Arbetarna garanten

Den opposition som finns i Belarus har under hela tiden Lukasjenko suttit vid makten varit satt under hård press. Många har fängslats eller blivit utsatt för hård ekonomisk press av staten. Det är endast starka protester från det arbetande folket i Belarus som det är möjligt att välta Lukasjenko över ända.

 

Med tanke på det hårda förtrycket som finns i Belarus är det ett imponerade mod som strejkande och demonstranter visar för att störta Lukasjenko.

 

Verkstadsklubben Volvo Lastvagnar Umeå

  • Kräver att Lukasjenko omedelbart avgår och nyval genomförs
  • Kräver att de fria fackföreningar erkänns och fritt får verka i Belarus
  • Begär att Sverige utöka sitt stöd till de fria fackföreningarna och andra organisationer oberoende av den Belarusiska staten.

 

Allt stöd till Belarus folk!
IF Metall Volvo Umeå
19 augusti 2020