Bristande respekt

Det hände före semester och det har hänt igen. Företaget har beordrat övertid mellan 05.00 och 05.48. Det har aldrig hänt förut. Inte ens när vi haft betydligt större eftersläp och riktigt krisläge. Klubbstyrelsen är starkt kritisk till företagets agerande.

Tidigare har övertid som legat vid den tidpunkten alltid varit frivillig. Det grundar sig på en insikt om att den tiden på dygnet inte lämpar sig för övertidsarbete av flera skäl. Det har funnits en respekt för att många inte orkar övertid så tidigt på morgonen, speciellt om det handlar om flera dagar i rad. Den respekten för individen upphör när
övertid beordras från 05.00.

I kommentarerna till Teknikavtalet står det: ”… reglerna för övertid ska tillämpas praktiskt så att de leder till ett tillfredställande resultat för både
arbetsgivaren och de anställda. Vid intresseavvägningen vägs således verksamhetsbehoven mot arbetstagarens behov av rekreation och familjeliv.”

De flesta som själva arbetar skift kan nog intyga att morgontimmen
mellan fem och sex är viktig för rekreationen. För många är nattvilan som man går miste om när man måste stiga upp en timme tidigare för att gå till jobbet nödvändig för att orka arbeta.
Det blir ett arbetsmiljöproblem när företaget beordrar övertid från 05.00. Det borde inte få ske!

Produktionsläget som uppstått den senaste tiden kan inte anses vara ett krisläge där alla till buds stående medel måste tas till. Och även om det var så ska övertid före skiftets början vara frivillig. Klubben har inte fått någon förfrågan om dispens för nattarbete för att istället förlägga övertid efter
eftermiddagsskiftets slut. Klubben är starkt kritisk till företaget i den
här frågan. Klubben har därför begärt förhandling och kräver att beordring inte ska ske.

2 tankar om “Bristande respekt

 1. Ja så varför jobbar vi då övertid när ”villkoren” inte uppfyllts?
  Är det helt omöjligt för oss att säga: Vi tänker inte jobba övertid då vi tycker att skälet till övertid inte är tillräckligt.
  Är det alltid företaget som bestämmer villkoren?
  Kan vi aldrig aldrig säga nej, villkoren är inte uppfyllda?
  Förtroendevald får gärna sätta ned foten när villkoren inte är i linje med vad vi tycker är rimligt.
  Tolkningar av lagtexter ska vi inte överlåta till företaget.
  Dem är väl skrivna för att inte det ska vara möjligt utnyttja dem anställda, eller?

 2. Man kan misstänka att det här är det nya arbetstidsavtal som företaget ensidigt infört, det här bör väl stänga alla dörrar för fortsatta diskussioner om någonting nytt. Företaget pratar ofta att säkerhet och hälsa är nummer one, men som vanligt är det bara en pappersprodukt utåt sett. Tyvärr så har arbetsklimatet med medföljande arbetsmiljö helt slopats med hänsynslösa beslut utan diskussion.detta är förödande på sikt. Den nya modellen för organisation är bara en församling av ja sägare som skall vara tyst och inte ha egna åsikter för då blir man snarast avpoliterad förflyttad eller hamnar på ett kvartsamtal hos ge och får en uppläxing typ inte lojal, aggressiv olämpligt beteende o.s.v. gäller oavsett tillhörighet. Sådant beteende är väl inte mordent arbetssätt år 2020 om man skall få alla att ro båten. Det här skapar bara söndring och problem för alla.

Kommentarer stängda.