Nu sluter vi oss samman mot hoten om försämringar i arbetsrätten

Sammanbrottet i LAS-förhandlingarna innebär att det första hotet mot anställningstrygghet och turordningsregler är undanröjt. Nu kan den fackliga fronten slutas för att ta kampen mot nästa hot.

 

När IF Metallklubben startade Budkavlen för att försvara turordningsreglerna i LAS skrev vi mycket bestämt:

Det är bra att ta fackliga och politiska initiativ kring kompetensutveckling, minskad inhyrning och borttagande av allmän visstid som anställningsform, men inte till priset av försämrad anställningstrygghet.
Där är vi idag. Arbetsgivarnas krav på att kraftigt försämra turordningsreglerna och saklig grundbegreppet i LAS fick inte gehör. Den samlade fackföreningsrörelsen avvisade kraven. Att förhandlingarna bröt samman ska dock inte ses som en seger. Nu måste kampen för att stärka anställningstryggheten för dem med de sämsta villkoren på arbetsmarknaden hitta nya och bättre former. De första stegen i den riktningen kan tas redan i de stundande kollektivavtals-förhandlingarna.

Nästa hot mot arbetsrätten är regeringens utredningsförslag, den s.k. Toijer-utredningen. Den samlade fackföreningsrörelsen sågade förslaget när den presenterades. Nu måste det bli facklig verkstad, att gå från ord till handling. Utredningsförslaget kan inte tillåtas bli lag. I den kampen förväntar vi oss att hela arbetarrörelsen ställer sig på rätt sida.

IF Metallklubben reser nu en fråga: Är inte en politisk strejk en aktuell kampmetod om riksdagen tänker ta beslut som undergräver arbetsrätt och anställningstrygghet?

Vi menar att fackföreningsrörelsen kan och ska utlysa en sådan vid allvarliga hot om lagstiftning med udden riktad mot löntagarna. Vid sådana angrepp kan vi inte stå handfallna och lamslagna.

Umeå 2020-10-01

Styrelsen för IF Metallklubben vid Volvo Lastvagnar, Umeå