Förhandlingarna om våra löner!

Ett centralt avtal blev klart i tid. Avtalsvärdet är 5,4 % under perioden 1 nov 2010 till 31 mars 2023. Nästa steg i förhandlingarna är koncernlöneförhandlingar. Därefter ska avtalet anpassas för vår fabrik i förhandlingar mellan klubben och företaget.

Avtalet innehåller ingen retroaktivitet i glappet mellan att det förra avtalet löpte ut 31 mars 2020 fram till 31 oktober. Däremot gäller avtalet retroaktivt från 1 november. Även om löneförhandlingar på koncernnivå och lokalt sker i rask takt kommer inga löneökningar kunna betalas ut före årsskiftet.

Nivåökning
Från 1 nov 2020 ska lönerna öka med 2,7 %. Tekniken är som tidigare att en lönepott bildas på varje företag.

1 april 2022 ska lönerna på samma sätt öka med 1,7 %.

Löneöversyn
1 april 2022 ska det dessutom finnas en löneöversyn på 0,5 %. Det innebär att om det inte varit någon löneökning utöver potten under första perioden ska löneökningen kunna bli 2,2 % iställer för 1,7 %.

OB och övertidsersättning.
Vid samma tidpunkter ska dessa ersättningar höjas med 3.0 respektive 2,2 %

Deltidspension
I avtalsvärdet ingår också att det sker en avsättning på 0,3 % till deltidspension vid båda tidpunkterna.

Arbetsgrupper
Utöver lönefrågorna tillsätts några partssammansatta arbetsgrupper. De berör arbetsmiljö, föräldra-ledighet samt övertidshantering.

Koncernlöneförhandlingar
Samtliga klubbar inom koncernen är samordnade mot bolaget för att öka styrkan att förhandla fram något utöver det centrala avtalet.

Tidplanen är att kraven överlämnas till företaget i slutet av november och att förhandlingarna sker i början av december. Från klubben deltar Janne Carlsson i koncernklubbarnas förhandlingsgrupp.

Lokala förhandlingar
I bästa fall kan de lokala förhandlingarna påbörjas och till och med avslutas i mitten/slutet av december.

De lokala förhandlingarna handlar om att lokalanpassa resultatet från koncernlöneförhandlingarna. Några nya krav eller nivåer är inte möjliga i detta skede. Trycket återkommer kring detta framöver.