Coronaaktiviteter på företaget

Varje vecka har både skyddet och klubben avstämning med företaget om coronaläget och aktiviteter i samband med detta. Klubben har i dessa diskussioner framfört synpunkter i syfte att minska smittspridning.

Få fall på Volvo – men samhällssmittan ökar
Fabriken har klarat sig relativt väl under pandemin. Totalt har det konstaterats 17 smittade under perioden. Det finns fortfarande pågående fall, men många är tillbaka i arbete. De flesta fallen har smittats utanför arbetet.

Förhöjda restriktioner
I samband med Folkhälsomyndighetens och Region Västerbottens nya restriktioner och råd ställs betydligt högre krav på alla att begränsa smittspridningen. Arbetsgivare ska till exempel underlätta för medarbetare att arbeta hemifrån. Det görs nu i högre utsträckning än tidigare för vissa tjänstemannagrupper.

Arbete hemifrån
Där det är möjligt ska det inte vara någon skillnad mellan arbetare och tjänstemän. De allmänna riktlinjer som finns inom AB Volvo är desamma oavsett avtalsområde. Dessutom befinner vi oss i ett produktionsläge som kommer att innebära krav på

Oro
Det är dock få inom IF Metall avtalsområde som kan arbeta hemifrån. För produktionspersonal är trycket högt. Omfattande övertidsarbete planeras när material finns. Högre sjukfrånvaro leder till en ökning av in- och utlåning och därmed fler kontakter med andra. Många börja känna en olust kring detta.

Vad gör klubben?
Vid de träffar som varit den senaste tiden har klubben tagit upp följande frågor.

 • Öppna Harmoni för att minska trängsel under luncherna
 • Glesa ut i pausutrymmen, sära på mikrovågsugnar
 • Dela upp fika- och matraster där det är möjligt för att minska trängsel
 • Minska kontakten mellan skiften – slopa stämpling efter fullgjort arbete
 • Ändra det tänkta arbetssättet med ”PPP-poolen”.
 • Tillhandahåll munskydd för den som vi ha.

Måste jag lånas ut?
Största oron finns i att träffa personer utanför det egna laget. Många tar upp frågan om in- och utlåning i ett ansträngt produktionsläge och med ökad korttidsfrånvaro. Rätten att leda och fördela arbetet ligger hos arbetsgivaren. Klubben har dock betonat att i det känsliga läge vi befinner oss i ska inte företaget utöva arbetsledningsrätten så att enskilda personer känner stark olust utifrån smittspridningssynpunkt. På samma sätt som tjänstemän uppmanas att arbeta hemifrån ska arbetare kunna mötas med förståelse att man inte vill arbeta utanför egen grupp eller att andra ska komma in till den ordinarie gruppen. Uppstår sådana situationer bistår klubbens förhandlingskommitté.

Lokala riskbedömningar
Det är upp till alla att ta ett ansvar under pandemin. Som enskilda har vi ett ansvar. Företaget, dvs. arbetsgivaren har definitivt också ett ansvar att ordna verksamheten så att smittspridningen kan minska. Arbetsplatsen är de del av det sociala livet där vi träffar flest människor.

Inom varje grupp borde alla vara delaktig i en ständigt pågående riskbedömning. Från klubbens och skyddets sida uppmanar vi till att dessa riskbedömning genomförs och att hela gruppen blir delaktig.

Ett omdöme om: “Coronaaktiviteter på företaget

 1. Verkligen konstigt av företaget att i dessa tider dra in trivselpengarna??. Nu om någonsin behöver vi ju dem.

  Att kunna sitta och äta en bit mat i fikarummet som vi annars ju också gör är enligt dem inte tillåtet?? Ytterst märkligt…

  Företaget skulle ge oss behövlig energi samt att de då skulle stötta företag som i detta läge blöder men Icke..

  Tänk om ledningen eller förresten börja tänka för en gång skull.

Kommentarer stängda.