Löneförhandling, årsarbetstid och semester 2020

Löneförhandlingarna som startat på koncernnivå är uppskjutna till efter helgerna. Avtalet gäller dock retroaktivt från 1 november. Årsarbetstiden för 2020 är fastställd.

Från koncernklubbarnas sida är förväntningen att ett löneavtal inom bolaget ska återspegla det faktiska läget för AB Volvo. Trots pandemin är det god lönsamhet och stark orderingång inom nästa samtliga bolagets verksamhetsområden.

Företaget kunde under den första sittningen inte leva upp till de förväntningar som koncernklubbarna hade för att slutföra förhandlingarna. Företaget har begärt att förhandlingen ska flyttas fram till efter helgerna och återupptas i början av januari.

Efter att avtal träffas på koncernnivå sker lokal förhandling. Då räknas själva löneökningens storlek fram utifrån den lokala potten och ska fördelas i vårt lönesystem. Löneökningarna ska gälla retroaktivt från 1 november.

Årsarbetstid
Klubben hade önskemål om att årets enda naturliga klämdag, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, skulle inarbetas och bli arbetsfri.  Företaget hade en annan uppfattning och ville att den ska ligga som produktionsdag. Därmed kommer ingen inarbetning att ske under året.

Semesterförläggning
Semesterstängningen kommer att ske under veckorna 29-32. Det blir därför en ovanligt sen semester med start 19 juli och avslut 15 augusti. Utan framgång försökte klubben att förmå företaget att lägga semestern en vecka tidigare.