Köra, stoppa, stänga..?

Problemen med tillgång på halvledare har varit känt en tid. Att det också skulle kunna ge störningar är kanske inte heller någon nyhet. Men att det skulle stänga ner produktion i slutmonteringsfabrikerna veckovis är däremot en nyhet som gör att frågorna hopar sig.

Det råder fortfarande oklarheter om vad produktionsstoppen i Tuve och Gent innebär för Umeåfabrikens del. Svaren är knapphändiga än så länge.

Den senaste informationen är att produktionen kommer att fortsätta ungefär som vanligt även om det blir en del störningar och neddragning av produktionstakten. Det kommer att göra det möjligt till att erbjuda ledigheter i viss utsträckning.

Klubben har försökt få ett tydligare besked än så eftersom man vid andra produktionsorter träffat överenskommelser om hur man ska hantera situationen i närtid. Från klubbens sida ser vi att konsekvenserna av att slutmonteringsfabrikerna stänger ner flera veckor blir större än vad som beskrivs.

Några initiativ till förhandlingar kring körsätt den kommande perioden har inte kommit från företaget sida.