Massiva nyanställningar – nya arbetstider!

Parterna har genomfört förhandlingar kring effekterna av de framtida produktionsvolymerna. Volvo i Umeå kommer anställda uppemot 300 personer för att klara volymerna. En effekt av volymuppgångarna är att den huvudsakliga arbetstidsformen ändras från tvåskift till treskift.

Det är i grunden en mycket positiv utveckling att vi ska anställa en stor mängd nya arbetskamrater. 

 

Produktionsvolymen
Den framtida produktionsvolymen kommer att vara hög. Det innebär att vi under en längre tid kommer att köra närmare maximal kapacitet i fabriken. Vi ser ut att lägga oss på en produktionsvolym som vi inte tidigare haft.

Bemanning
Det kommer att anställas mycket folk under den närmaste tiden. Planerna är att anställa cirka 300 personer under den kommande perioden. Det exakta personalbehovet kommer att redovisas på respektive driftområde.

Arbetstiderna
Parterna är överens om att treskift är huvudarbetstidsformen under en längre period framöver. Det gäller framförallt kaross och måleri med tillhörande stödfunktioner.

Parterna är också överens om att lokalt utreda vilket skiftbehov som finns på detaljen och CKD.

Undantag
Parterna är också överens om att man på respektive område ska göra en fördelning kring de nya skiftlagen, där dagens skiftlag kommer att få fördela om till det tredje skiftlaget. Respektive PL ska dessutom undersöka vilka som inom sitt område inte har möjlighet att arbeta treskift.

Från klubbens sida har vi hela tiden redovisat till företaget att de som av medicinska eller sociala skäl inte har möjlighet att arbeta treskift ska vi kunna hantera med ett fortsatt tvåskift, kompletterat med ett stående natt.

Arbetstiden
När det gäller de exakta treskiftsschemat så återkommer vi senare med en redovisning av detta. Det finns idag två olika arbetstidsscheman att utgå från. Blir parterna inte överens bestämmer företaget vilket schema som ska användas.

Nuvarande arbetstid
Ett antal områden kommer inledningsvis att fortsätta med samma arbetstider som idag. Det gäller till exempelvis CA, centralt underhåll, snickeri och mätrum. Exakt vilket områden som kommer att beröras får vi återkomma till.

Nyanställningar
Med så höga produktionsvolymer så kommer många nyanställningar att genomföras på kort tid. För det krävs ordentliga förberedelser.

Erfarenheterna från stora rekryteringar är att brister uppstår om förberedelserna inte är noggranna.  Det kan gälla Introduktion, upplärning, kläder, skor, omklädningsrum p-platser mm.  Företaget är medveten om detta och genomför nu förberedelser för rekryteringen.

Återgång till samma skift
Klubben har begärt att vid en nedgång tillbaka till tvåskift ska man ha rätt att återgå till samma skiftlag som tidigare. Företaget är inte beredd att skriva en överenskommelse om detta, men säger att det är den naturliga vägen att gå.

Byta jobb?
Klubben har begärt att det ska finnas möjlighet att söka annat arbete inom fabriken i samband med den utökade skiftgången och fler lediga platser.  Företaget är idag inte beredd till några generella omflyttningar, utan kommer att annonsera ut eventuella lediga platser.

Anställningar och semester
Klubben har till förhandling nästa vecka begärt att frågan om semester och anställningsform ska diskuteras.

Dels handlar det om att de som idag har arbetat en längre tid som visstidsanställda bör erbjudas tillsvidareanställning och dels att företaget bereder frågan om hur semestern ska hanteras för de som idag är visstidsanställda.