Igenkörning och övertid

Det har varit många produktionsstörningar på senare tid. Sammantaget har det bidragit till ett stort eftersläp som behöver tas igen. Utan överläggningar eller förhandlingar har företaget ensidigt bestämt ett antal åtgärder. En del av dessa kan ifrågasättas.

Ingen dialog
När det uppstår ett ansträngt produktonsläge har det tidigare alltid resulterat i någon form av dialog eller förhandling om åtgärder för att lösa det på bästa sätt. Att träffa en överenskommelse om en igenkörningsplan gynnar alla berörda. Så har det inte skett denna gång. Besluten om åtgärder har tagits utan att vare sig gruppstyrelser eller klubben inledningsvis varit kontaktade.

Omfattande övertidinsatser
Vid övertid som inte är tillfällig och som kan tänkas pågå över en period av 4 veckor eller mer, är det vanligt att ett produktionsövertidsavtal träffas. Anledningen till detta är att det ska gå att planera och ha en framförhållning, både för verksamheten men också för alla som berörs. Produktionsövertid har en något högre ersättning. Företaget har inte varit intresserade av en sådan lösning.

Frivilligt eller beordrat
Enligt Teknikavtalet finns en skyldighet att arbeta övertid såvida man inte har skäl för att slippa. En god idé är att alltid utgå från att försöka lösa övertidsbehov utan beordring. Erfarenheterna visar att det oftast går att lösa ett behov utan att ta till tvingande åtgärder. Klubben anser att företaget alltid ska söka en frivilliglösning i första skedet för att inte skapa onödig irritation.

Övertid från 05.00
Vid tidigare diskussioner när det har varit ett stort övertidsbehov har klubben varit tydliga med att det inte ska förekomma berordrad övertid mellan 05.00 och 05.48. Detta av respekt för att många har lång restid och att den tiden på dygnet lämpar sig dåligt för övertidsarbete.
Företaget har trots detta beordrad övertid mellan 0500 och 0548 på flera områden i fabriken. Klubben är kritisk till detta.

Det finns alternativ!
Tidigare har parterna kunnat hitta gemensamma lösningar när situationen varit ansträngd. En sådan lösning har varit att erbjuda frivillig övertid  från 05.00 och komplettera det med frivilligt övertid mellan 24.00 och 01.00. En sådan övertidsförläggning kräver en lokal överenskommelse.  Klubben har erbjudit en sådan lösning under förutsättning att övertiden är frivillig både morgon och natt.

Övertid valborg och 1:a maj
Det kommer att bli övertid även till helgen. Valborgsmässoafton räknas som vanlig vardag, medan 1:a maj är en storhelg med särskild betalningen enkligt ett koncernavtal. Med en sådan extrabetalning kan förhoppningsvis all övertd ske på frivillig väg.
I förhandlingar på koncernnivå har IF Metallklubbarna försökt få igenom att det inte ska gå beordra övertid på en storhelg. Det har inte lyckats. Men vår inställning är att beordrad övertid inte ska kunna ske på en storhelg, oavsett det är 1:a maj eller julafton.