Hur klara eftersläpet?

Klubben har i förhandling föreslagit en plan för igenkörning av eftersläpet. Tyvärr är företaget inte intresserad av någon överenskommelse om hur eftersläpet ska tas igen.

Bättre att planera övertiden
Klubben föreslog att parterna träffar en överenskommelse om produktionsövertid för en period framåt. På detta sätt kan igenkörningen av eftersläpet ske i planerade former. Det stora värdet med en överenskommelse är att det finns en möjlighet att planera för både övertid och ledigheter för ett antal veckor och helger framåt. Klubben betonade också att den beordrade övertiden från 05.00 ska upphöra.

Individens behov är också viktig
Frivillig övertid från 05.00 är helt okej, men att beordra övertid den tiden på dygnet är, likt beording på storhelger, inte acceptabelt.

De gemesamma kommentarer till kollektivavtalet beskriver att vid övertid ska det göras en avvägning mellan företagets behov och individens behov av rekreation och familjeliv. För många är rekretionen särskilt viktigt tidigt på morgonen och familjelivet särskilt viktigt på storhelger.

Företaget avvisade förslaget
Företaget har svarat att det inte är aktuellt med någon överenskommelse om produktionsövertid. Företagets bild vid förhandlingen var att eftersläpet tas igen med två dagars produktion på övertid och att med de insatser som görs för närvarande kommer dagsbalanserna att kunna hållas. Med detta upphör behovet av övertid.

Vi ser inte riktigt samma bild. Även om det sker förbättringar bedömer klubben att problemen riskerar orsaka störningar ytterligare någon tid och att övertidsuttaget kommer att fortsätta.

Vi har gjort det förr!  
Klubbens förhandlingskommitté påminde om att tidigare har företaget alltid haft ambitionen att träffa överenskommelser om igenkörning när vi hamnat i ett kritiskt produktionsläge med stora eftersläp. Klubben beklagar företagets ovilja att hitta gemensamma lösningar i ett besvärligt läge.