Nu genomför IF Metallklubben årsmötet

Klubben väntade in i det sista i hopp att mötesrestriktioner i pandemins fotspår skulle lättas. Men det dröjer. Nu genomför klubben årsmötet i stället digitalt. Det sker på betald övertid. För att ge möjlighet för skiftespersonal att vara med genomförs årsmötet som två möten, ett möte torsdag 10 juni och ett tisdag 15 juni. 

Nomineringar
En av de viktigaste punkterna på årsmötet är val av styrelse. I år ska ny ordförande väljas för två år framåt och likaså ett antal ledamöter. Ersättare till styrelsen väljs på ett år. 

Det är fritt att nominera, dvs. ge förslag på namn för dessa uppdrag. Förslag kan skickas till valberedningens sammankallande, Mikael.k.eriksson@volvo.com, eller lämnas i en låda vid klubbens lokaler på UA. De nominerade ska vara tillfrågade.

Valberedningens förslag till styrelse är:
Ordförande på 2 år: Gunnar Pettersson
Ledamöter på 2 år:  Carola Andersson, Åsa Dahlsten, Dan Nilsson, Carina Eriksson, Anders Stenberg. (Tommy Näslund, Mikael Eriksson och Mats Eriksson har 1 år kvar)
Ersättare på 1 år: Margareta Johansson, Rickard Berglund, Marie Landström, Fuad Musa, Jan-Olov Carlsson (fram till pension)

Verksamhetsberättelse och andra möteshandlingar kommer att finnas i fikarutor och sammanfattas i Trycket. De som anmäler sig att delta kommer att få möteshandlingar utskickade.

Tid och plats
Möten genomförs torsdag 10 juni och tisdag 15 juni.  Båda möten öppnar 11.30 för inloggning och själva mötet genomförs 12.00 – 13.00. För ett mindre antal personer finns möjlighet att delta fysiskt på mötet.

Anmälan
Anmälan till Jan-olov.carlsson@volvo.com

Ange till vilket datum du vill delta på och om du behöver delta på plats. Länk till mötet kommer att skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingar

Välkomna!