Förhandlingar om övertidsavtal påbörjade

Vid flera förhandlingar har klubben försökt förmå företaget att teckna ett produktionsövertidsavtal. Hittills har företaget inte velat ha ett avtal. Istället har företaget löst det genom att beordra övertid utan någon extra ersättning. Efter att majoriteten av medlemmarna beordrats mellan 35 – 50 timmar övertid under maj har klubben krävt att ett avtal ska träffas som ger en bättre ersättning, men framför allt att familjeliv och rekreation respekteras.

Tidigare erfarenheter
Vid liknande situationer under maj och juni 2016, 2017, 2018 och 2019 har det tecknats avtal. Dessa övertidsavtal har reglerat villkoren under mycket pressade lägen på fabriken. 2021 är situationen än mer pressad. Trots omfattande övertidsinsatser är läget lika illa i början av juni som när den intensiva övertidsperioden påbörjades.

Övertiden under maj
Klubben kräver att den tid som redan gjorts ska innefattas i avtalet. Det finns många olika sätt att lösa detta på.

Övertiden fram till semestern
Igenkörningen av produktionstappet får inte innebära att alla helger blir intecknande av övertid. Företaget måste också respektera Teknikavtalets ambition att även de anställdas behov ska tillfredsställas. Så länge det handlar om frivillig övertid är problemen hanterbara. Men medlemmar ska kunna planera för aktiviteter med familjen. Därför är beordring av övertid under flera månader inte acceptabelt. Detta måste finnas med i ett avtal.

Krisplan
Klubben menar att företaget har befunnit sig i ett krisläge och fortfarande gör det. Det handlar inte om en enskild händelse, ett haveri som man löser med en kortvarig period av övertidsinsatser. Vid kriser försöker man hålla ihop och finna gemensamma lösningar. Ett överenskommelse ska bygga på ömsesidighet och respekt. Förväntar man sig stora uppoffringar ska detta också avspeglas i en överenskommelse.

Treskiftet
Ibland framställs det som att införande av treskift är lösningen. Men treskiftet sätts in för att volymerna ska upp i motsvarande grad.  Väldig många nyanställda och dygnetrunt produktion bäddar inte för att produktionen blir stabilare. När vi slår i taket för fabrikens maxkapacitet ökar risken för tekniska störningar.  Utökning av arbetstiden löser inte grundproblemet som är den låga tillgängligheten i anläggningen. Där måste insatser göras.

Semestern
Den fastlagda semestern gäller v 29 till 32. I den mån företaget vill att arbete ska utföras under semestern kan man erbjuda detta, men det är helt frivilligt. Företaget har som policy att vid sådana tillfällen erbjuda 2000 kr extra/dag och att semesterdagens behålls.

Ett omdöme om: “Förhandlingar om övertidsavtal påbörjade

  1. Det här är en katastrof om att slå i taket under en månad, dessutom plustid vad blir detta. ÖVERGÅNGEN till 3 skift kommer att påverka en hel del som jobbar plustid vecka 22 och börjar med nattskift vecka 23. Om jag minns rätt uttryckte någon högre chef att detta var inget problem utan det är bara att köra övertid för det är bara minus 2 dagar, vad är det nu. Nya kristallkulor måste inköpas till dom som tror sig kunna styra firman, eller kanske dags för en organisationsföränfring snarast innan alla går in i väggen.

Kommentarer stängda.