Klubbens verksamhetsberättelse för år 2020

Klubbens årsmöte kommer i år att ske digitalt via Teams . Information om detta finns i ett tidigare inlägg. På klubbens årsmöte kommer mötet att gå igenom verksamhetsberättelsen för år 2020. Här finns nu möjligheten att ta del av den.

Ett annat alternativ är att Du kontaktar någon av IF Metalls förtroendevalda så kan Dom ordna så att Du får ett exemplar.