Ordförandebyte på Verkstadsklubben!

Efter 40 år av gemensamt fackligt arbete på Volvo Lastvagnar AB i Umeå lämnar Jan-Olov Carlsson över ordförandeklubban till Gunnar Pettersson.  

Medlemmarna och förtroendevalda på Volvo tackar Janne för det goda arbetet och Verkstadsklubben kommer att fortsätta med samma inriktning  som tidigare, säger Gunnar.

Jan-Olov började som montör vid fabriken 1979 och blev i mitten av 80-tal ordförande för gruppstyrelsen Monteringen. Efter en tid i Verkstadsklubbens styrelse blev Janne vald till vice ordförande 1992. En post som han innehade fram till 2011 då han tog över ordförandeskapet efter William Frank.

Gunnar delar erfarenheterna under samma period efter att ha anställts vid karossavdelningen 1980. Som mångårig gruppordförande för Kaross blev också Gunnar tidigt invald i Verkstadsklubbens styrelse och har deltagit i förhandlingskommittén i flera decennier. Uppdraget som vice ordförande har Gunnar innehaft sedan 2011.

–Det har varit ett stort privilegium att ha fått delta i ledningen för en aktiv och framgångsrik lokal facklig organisation under alla dessa år, berättar Carlsson. Fackföreningarna hade en större betydelse i samhällsbygget under 70-, 80- och en bit in på 90-talet. Även inflytandet på arbetsplatserna var större. Åren av nyliberal ekonomisk politik och en ideologisk offensiv från arbetsgivare och borgerliga partier har dock satt sina spår. Vi måste fortsätta kritisera orättvisorna i samhället. Vi måste våga protestera när arbetsgivare som försöker runda facken och försämra villkoren. Jag tycker att vi kan vara stolta över att som lokal fackförening ha varit en tydlig och högljudd röst för arbetarnas intressen, avslutar Janne.

–Det är en ära att få förtroendet att leda IF Metall på ett av de större verkstadsföretagen i Sverige, säger Pettersson.  Någon stor förändring i det fackliga arbetet kommer inte att ske, där vi är flera förtroendevalda med lång erfarenhet.  Utgångspunkten i vårt fackliga arbete har under flera decennier varit att  skapa en demokratisk och stark fackförening på Volvo, betonar Pettersson. Vi ska vara en fackförening där medlemmarnas villkor och behov är vårt viktigaste uppdrag. Valen till fackliga uppdrag sker på golvet och viktiga avtal beslutas i medlemsomröstningar.

–Självklart ska vi också vara konstruktiva i dialogen med företaget så att verksamheten och jobben tryggas, fortsätter Gunnar. Vår erfarenhet under alla dessa år är att vi må tycka olika i en del sakfrågor, men att det i slutändan är viktigt att de lokala parterna kan komma fram till  gemensamma beslut och ta varandra i hand i förhandlingar som stärker företaget och tryggheten för våra medlemmar.