Betald semesterledighet för visstidare!

Som vi redovisat tidigare har klubben och företaget tecknat ett avtal som ger de visstids-anställda betald semesterledighet upp till 10 dagar. Den betalda semesterledigheten kommer att förläggas i de två sista veckorna på semestern.

Vecka 29 och 30
Först betalda dagar
Om man har betalda semesterdagar så kommer de att läggas ut först. Visstidare på fabriken har mellan 0 och 14 betalda semesterdagar.

Sedan minuskomp eller obetald semester
De som inte har betalda semesterdagar som räcker de två första veckorna på semestern kan välja att antingen ta minuskomp eller obetald semester dessa dagar. Kom ihåg att meddela din PL hur du vill göra så att det blir korrekt kodning i Tidinfo.

Vecka 31 och  32
De som har ytterligare betalda dagar kvar att lägga ut kommer att få göra det.  I övrigt kommer den betalda semesterledigheten att förläggas på dessa dagar.

Tillsvidareanställda
De 80-tal visstidare som fick tillsvidareanställning i juni har alla erbjudits förskottssemester som är betald.