MTM-avtalet är uppsagt!

Företaget har sagt upp det gällande MTM-avtalet. Det är en åtgärd som riskerar att kraftigt försämra arbetsvillkoren för alla metallarbetare på fabriken.

Avtalet har en uppsägningstid på 6 månader och löper ut vid årsskiftet. Från IF Metallklubbens sida kommer vi att begära förhandlingar under hösten för att säkerställa rimliga villkor för den arbetsbelastning som man utsätts för.

Det är det tredje lokala avtal som den nya ledningen sagt upp på kort tid. IF Metallklubben ser allvarligt på att företaget vill begränsa metallmedlemmarnas inflytande och istället attackera de villkor som vi uppnått sedan tidigare.

Vad är MTM
MTM står för Metod-Tid-Mätning, det är ett överenskommelse som reglerar hur arbetet ska utföras, mäta den tid som krävs för varje operation och därmed reglera prestationskravet som var och en ska göra på fabriken. MTM är också utgångspunkten för hur stor bemanning varje arbetsgrupp ska ha.

MTM-avtalet reglerar också vilken metod som ska användas. Klockstudie, frekvensstudie eller SAM-analys

Avtalet innehåller så mycket mer
MTM-avtalet reglerar en mängd andra delar i det arbete som vi utför på fabriken. Vi går här igenom några delar ur innehållet.

 • PÖK – Prestationsöverenskommelse
  Avtalet reglerar i vilken takt som analysen(ackordet) är satt. Prestationen är satt till 112% av en normalprestation. Alltså något högre än vad som kan förväntas.
 • Delaktighet
  Avtalet reglerar att arbetsgrupperna ska vara involverade i arbetstidsmätningen, avtalet har ambitionen att minst en i varje grupp ska ha tillräcklig utbildning och kompetens för att förstå och bedöma om en analys(tidsstudie) är korrekt.
  Även fackliga representanter för gruppstyrelsen ska vara delaktig i att ta fram analyserna för arbetet.
 • Pauser
  MTM-avtalet är det avtal som reglerar hur långa pauser som är på respektive skift (18 och 20 min på FM- och EM-skift). Andra skift regleras pauserna men 4,6 minuter/arbetad timme.
 • Egen tid
  Avtalet innehåller en en personlig fördelningstid till var och för att till exempel ringa ett samtal eller gå på toaletten. I normalfallet är den tiden 3 % av arbetstiden.
 • Uppstartstid
  Avtalet reglerar att de styrda linerna ska starta 4 minuter efter arbetstidens början.
 • Avslutande takt
  Avtalat talar också om att signal ska ges en ”cykeltid” före matrast och före dagens slut så att ingen behöver arbeta på matrasten eller efter ordinarie arbetstidens slut.
 • Balanseringsprinciper
  Avtalet talar om att varje arbetsstation inte kan beläggas med mer arbete än vad som ryms inom stationstiden.
  Det är en viktig princip för att man inte ska tvingas jobba för hårt på sin arbetsstation.


Tänkbara konsekvenser
Om ingen ny överenskommelse träffas före årsskiftet så finns det sannolikt inte längre något direkt prestations-krav för arbetet. Det innebär att det inte finns något krav på “minsta antal” detaljer eller hytter. Det finns inte heller någon övre gräns för hur mycket man ska göra. Det finns inte längre någon normtid för en arbetsstation eller för ett tempo på line.

Det är varje individs enskilda förutsättningar som påverkar utfallet av produktionen. Utfallet av produktionen blir inte lika förutsägbart som tidigare.

Kravet på arbetsledning kommer sannolikt också att öka eftersom det direkta prestationskravet upphör och andra avvägningar istället ska vägas in.

Vad händer nu
Eftersom avtalet har 6 månaders uppsägningstid så händer inget i närtid. Under hösten kommer parterna att träffas för att se om ett nytt avtal är möjligt att komma överens om.

Klubbens kommentar
Företaget fortsätter sin aggressiva attack på de avtalade villkor som är ett stöd och en ledstång för alla, både medarbetare, chefer och andra.

Det är allt mer uppenbart att ledningen inte vill skapa en trygg och utvecklande arbetsplats som präglas av gemensamma , överenskomna mål och förutsättningar för arbetet.

Normalt så begär företag eller fack omförhandling av avtal eller delar av avtal som man upplever inte fungerar. Det har inte skett denna gång.

 

 

 

Ett omdöme om: “MTM-avtalet är uppsagt!

 1. Den stora frågan med dessa uppsagda avtal,och den hantering av nya anställda,tex att en som jobbat några månader får fast anställning,före en som kanske jobbat 10 år,är vad tror sig företaget vinna på alla dessa manövrar?Det enda som kommer att hända är att engagemanget dör,folk slutar bry sig,jag ser tydligt att detta redan har inträffat,helt obegripligt och fruktansvärt tråkigt!

Kommentarer stängda.