En svart dag på Volvo Umeå! 

Uttalande från Verkstadsklubben IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Volvo Lastvagnar i Umeå har under de senaste dagarna valt att inte förlänga visstidsanställningarna för ett femtiotal medarbetare och IF Metallmedlemmar som arbetar på fabriken.

 

Dessutom har man förlängt visstidsanställningen med endast sex veckor för ett stort antal visstidsanställda i stället för att erbjuda tillsvidareanställning. Samtidigt väljer Volvo att ersätta de visstidsanställda som förlorar jobbet med bemanningsanställda.

 

Denna vecka har varit en svart vecka för många. Många unga arbetare har gråtit i förtvivlan över hur de känner sig behandlade av ledningen. De äldre arbetarna är chockade över den cyniska inställning som nu visas deras arbetskamrater. 

 

De flesta vittnar om avsaknaden av kontinuerlig feedback från närmsta chef under sin tid på Volvo, något som är en självklarhet för varje seriös arbetsgivare. På Volvo i Umeå har man som ung nyanställd i de allra flesta fall inte haft någon som helst aning om man motsvarat förväntningarna.

 

Volvoledningen i Umeå hävdar endast att det är en ”samlad bedömning” av varje enskild medarbetare. När de som nu inte får fortsatt anställning vill veta vad som saknas i deras prestation och hur de kan förbättra den får de inget svar – ingen förklaring – av sin chef. Inte heller får de veta vad de ska tänka på till sitt nästa arbete.  Några får höra att de är duktiga och fungerat bra, men får ändå inte fortsätta.

 

Det finns en rad argument mot Umeåledningens agerande:

  • Det finns inget som indikerar att produktionsvolymerna ska minska, det har alltså inget med en övertalighet att göra.
  • Umeåledningen använder visstidsanställningen som en ren provanställning. Många av de som inte får fortsatt anställning får ingen som helst förklaring till varför de tvingas sluta trots att de utför det arbete som ska utföras.
  • Från Volvoledningen centralt är den tydliga inriktningen att processen för anställning på Volvo är först bemanningsanställd, därefter visstidsanställd för att till sist bli tillsvidareanställd. Det är tvärt emot ledningens agerande på vår fabrik.
  • Det skapar en svår situation i samtliga arbetslag som berörs. De visstidsanställda har arbetat strax under ett år och blivit en del i ett fungerande arbetslag. Grupperna slås nu sönder när nya arbetskamrater ska läras upp för att ersätta de som tvingas sluta.
  • För de som får en förlängd visstid på sex veckor skapar det en stor oro inför framtiden – är det min tur att förlora arbetet om sex veckor?
  • Umeåledningen skapar med sitt agerande en arbetsplats med tysta unga medarbetare som inte vågar uttrycka sina åsikter, begära ledigt eller vara sjuka. Den som gör det riskerar man sin anställning.

Styrelsen för Verkstadsklubben är starkt kritisk till Volvoledningen i Umeå som utnyttjar de otrygga anställningarna maximalt och tycks vilja skapa en arbetsplats präglad av tystnadskultur istället för öppenhet och stolthet. Det är inte tecken på en seriös arbetsgivare som behandlar unga nyanställda på sitt första arbete på det här sättet.

Umeå 20.02.22

Styrelsen för IF Metall Volvo Umeå