Nomineringar till avtalsrådet och förhandlingsdelegationerna

Nu är det dags att nominera kamrater från IF Metall Södra Västerbotten till förhandlingsdelegationerna och avtalsrådet.

Avtalsrådet tar ställning till alla motioner om förändringar i våra centrala kollektivavtal – avtalskrav – som skickats in.
Avtalsrådet utser också förhandlingsdelegationerna

Vad är avtalsrådet?

Avtalsrådet består av ungefär 200 valda ledamöter från industriarbetsplatser runt om landet – dels de ombud som väljs på avdelningarnas årsmöten, dels de valda ledamöterna i förhandlingsdelegationerna. Avtalsrådet tar ställning till alla motioner om förändringar i våra centrala kollektivavtal som skickats in. Avtalsrådet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen i avtalsfrågor.

Vad är en förhandlingsdelegation?

En förhandlingsdelegation ansvarar för förhandlingarna på ett specifikt avtalsområde, exempelvis Teknikavtalet, Motorbranschavtalet eller I-avtalet, fram till dess att ett avtal träffats. I förhandlingsdelegationerna ingår industriarbetare från respektive avtalsområde samt en förhandlingsledare som utses av förbundsstyrelsen.

Följande avtalsområden har valda förhandlingsdelegationer.

Bemanningsavtalet               6 ledamöter                          Byggnadsämne                    6 ledamöter
Gemensamma metall           4 ledamöter                          Gruv                                     6 ledamöter
I-avtalet                                8 ledamöter                          Kemiska fabriker                  4 ledamöter
Motorbransch                       8 ledamöter                          Samhall                               4 ledamöter
Sinfavtalet                             4 ledamöter                         Stål & metall                        8 ledamöter
Svemek                                 4 ledamöter                         Teknikavtalet                       12 ledamöter
Teko avtalet                          4 ledamöter                         Tvätt industri                       4 ledamöter.

Nomineringar 

Ledamöter till avtalsrådet

På årsmötet 22 mars kommer det väljas ledamöter till avtalsrådet, 3 st. ordinarie ledamöter och 6 st. ersättare. Om du vill nominera är sista dag kl 12.00 den 3 mars 2023 via mail.

Förhandlingsdelegationer

Nomineringar till förhandlingsdelegationerna, skickas till avdelningsstyrelsen
senast kl. 12.00 den 3 mars 2023 via mail. 

Valberedningen presenterar förslag på ledamöter till avtalsrådet, på avdelningens årsmöte

den 22 mars. Då även valet sker.

Avdelningsstyrelsen fattar beslut om nomineringar till förhandlings delegationer och

skickar in förslaget till avtalsrådets valberedning.

Nomineringarna skickas senast kl. 12.00 den 3 mars 2023 via mail till:

postbox.avd04@ifmetall.se

 

 

För sent inkomna nomineringar beaktas ej