Stoppa mäns våld mot kvinnor

För IF Metall är mäns våld mot kvinnor en facklig fråga då det drabbar våra medlemmar ,samt att vi bland medlemmar har både offer och våldsmän. Vi har arbetskamrater som far illa och mår dåligt. Vi kan agera i frågan. Nu finns en namninsamling där du kan vara med och visa ditt stöd.
För varje namnteckning skänker IF Metall en krona till Unizon, riksförbundet för kvinno- , ungdoms och tjejjourer.
Unizon har till uppgift att arbeta för ett jämställt samhälle utan våld.
 
Länk till namninsamlingen
ifmetall.se/jagbryrmig