Skyddsombuden roll

Nedan följer telefonnummer till Huvudskyddsombud samt Avdelningsskyddsombud på Volvo lastvagnar och du är fri att kontakta det skyddsombud du känner dig mest trygg med och känner ett förtroende för. Ett skyddsombud företräder alla på golvet oavsett om du är metallmedlem eller inte och det är arbetsgivaren som har hela ansvaret för arbetsmiljön i första hand.
 
Samtliga skyddsombud har tystnadsplikt och i vår roll så driver vi era arbetsmiljöfrågor mot företaget, det gäller så klart även frågor som rör sexuella trakasserier och kränkningar.

 
 
Sexuella trakasserier och kränkningar är ett arbetsmiljöproblem som inte bara berör den person som har blivit utsatt. Även andra på arbetsplatsen kan må dåligt av det inträffade. Det är därför viktigt av flera skäl att frågan reds ut och att åtgärder av den här typen av ärenden behandlas diskret och förtroendefrågan är därför väldigt viktig.
Om du upplever dig sexuellt trakasserad på jobbet ska du prata med din närmaste chef eller med chefens chef. Det går också bra att prata med HR-avdelningen, ditt skyddsombud eller fackliga ombud. Detta gäller även om du uppmärksammar trakasserier eller kränkningar.
Om det visar sig att det förekommit sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att se till att de upphör, och sedan följa upp så att åtgärderna verkligen fungerat. Vid allvarliga händelser kan det vara aktuellt med en varning eller andra arbetsrättsliga konsekvenser.
Om känner att du blivit utsatt för sexuella trakasserier och/eller kränkningar är det bra om det finns dokumenterat datum och händelser. Vi hjälper även till i:
 
• Dialogen med arbetsgivaren.
• Hjälpa till vid utredning.
• Om du inte vill eller vågar ta upp händelserna öppet kan vi uppmärksamma arbetsgivaren på att det finns risk för att det förekommer trakasserier.
• Om det är någon annan än personen själv som är utsatt går det inte att anmäla trakasserier, då kan vi uppmärksamma arbetsgivaren på att det finns risk för att det förekommer trakasserier.
• Hjälper dig om du vill anmäla arbetsgivaren till fack eller DO.
• Skyddsombuden är belagda med tystnadsplikt och om skyddsombudet anser att det finns brister i arbetsmiljön, kan han eller hon begära att arbetsgivaren sätter in åtgärder. Arbetsgivaren är skyldig att svara omgående på en sådan begäran.
• Psykiska och sociala frågor, till exempel stress, utbrändhet och belastningsbesvär, hör också till skyddsombudets bevakningsområden.
 
VAD ÄR SEXUELLA TRAKASSERIER?
• Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet
• Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
• Oönskad fysisk kontakt
• Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende.
• Könsord, pornografiska bilder
• Nedsättande skämt om könstillhörighet
• Viktigt att känna till att det kan ske fysiskt och digitalt
 
 

OSA föreskriften
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 14 §
Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.
1. vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer,
2. vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, och
3. hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp.
Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare
 
 

 
Huvudskyddsombud
Roger Nyström
Tel: 090-862 72 29
Vice Huvudskyddsombud:
Patrik Berglund
Tel: 090-862 76 87
 
Press och detalj
Avdelningsskyddsombud
Anders Danielsson
Tel: 090-862 76 85
 
Kaross
Avdelningsskyddsombud
Anders Stenberg
Tel: 090-862 73 83
 
Måleriet
Avdelningsskyddsombud
Marie Landström
Tel: 090-862 76 88
 
Teknik och Underhåll
Avdelningsskyddsombud
Jan Isberg
Tel: 090-862 79 75
 
Materialhantering
Avdelningsskyddsombud
Torbjörn Johansson
Tel: 090-862 73 33