Om du blir sjuk under semestern

Skulle du bli sjuk under semestern så ska du sjukanmäla dej

Kontakta HRSC/people servicese och uppge ditt namn och anställningsnummer

Kontakta via telefon på   031 – 66 44 44

Under perioden 28 juli – 5 augusti kan man endast kontakta dem via e-post på 

hrsc.se@volvo.com

Pimpeltävling/Friluftsdag

IF Metall avdelningen Mitt i Norrland inbjuder medlemmar till pimpeltävling/friluftsdag

Plats:  Havsviken vid Strömbäcks folkhögskola.

Datum: Söndag 20 mars

Tid: 11.00 – 13.00  – samling vid Strömbäcks folkhögskola kl 10.30

 

Pimpeltävlingen genomförs som en lagtävling där laget får best av högst fyra personer.

Ange lagledarens namn och telefonnummer , antal deltagare i laget samt arbetsplats vid anmälan.

Efter fisket bjuder IF Metallavdelningen  på fika och korvgrillning samt utlottning av priser, bland annat en långhelg i medlemsstugorna i Tärnaby.

Anmälan görs senast Torsdag den 17 mars till

postbox.avd04@ifmetall.se        märk e-posten med Pimpeltävling

En VD lön vs en industriarbetarlön

Idag släpper LO sin rapport om inkostutvecklingen för makteliten mellan åren 1950 – 2020, Namnet på rapporten är ”makteliten – slår rekord trots pandemin”

Rapporten redovisar inkomstskillnaden mellan makteliten och arbetare inom LO yrken. Man tittar på 50 VD:ar i de största bolagen inom sju brancher i Sverige

Under pandemin har inkomstutvecklingen för dessa 50 varit extremt bra

En VD lön motsvarar 64,8  industriarbetarlöner

eller lön för

61,6 Elektriker

86,3 Städare

71,4 undersköterskor inom hemtjänst och äldreomsorg

Detta behöver vi prata om och komma ihåg i kommande avtalsrörelser när pengar inom bolagen ska fördelas

Du kan läsa rapporten på LO.se 

IF Metall avdelningen har bytt namn

 

Vi som jobbar här på Volvo och är medlemmar i IF Metall tillhör även en IF Metallavdelning.                 IF Metallförbundet har i dagsläget 34 avdelningar från Malmfälten till Skåne.

 

Avdelningen sköter inträden, utträden, studier, försäkringar,  samt en rad olika administrativa uppgifter.Anställda ombudsmän , rekryterar medlemmar, tecknar kollektivavtal, företräder medlemmar i förhandlingar, genomför löneförhandlingar ute på arbetsplatser utan klubb samt en hel del andra uppgifter.

Den IF Metallavdelning vi tillhör har hetat IF Metall södra Västerbotten. Vid årsskiftet så bytte avdelningen namn till  #IF Metall Mitt i Norrland#

Anledningen till namnbytet är att, vid årsskiftet 2020/2021 slogs avdelningen ihop med delar av  IF Metallavdelningen Höga Kusten och i samband med detta överfördes medlemmar och arbetsplatser i Örnsköldsviks kommun vår avdelning. Eftersom dessa arbetsplatser och medlemmar inte tillhör Västerbotten geografiskt så framkom önskemål om ett nödvändigt namnbyte.

Efter en namnbytestävling så föll beslutet på 

IF Metall Mitt i Norrland.

 

Medlemsavgift 2022

Medlemavgiften för 2022 

Förbundsavgiften är 1,0 procent av din lön , sen tillkommer en avdelningsavgift till IF Metallavdelningen  på 0.55 procent. Så total avgift för oss som jobbar här  på Volvo Lastvagnar är 1,55 procent

 

Högsta avgiften är dock 633 kronor

Lägsta avgift är 230 kronor ( betalas om man är sjuk eller arbetslös)

 

Pensionärsavgiften för 2022 är 300 kronor ( för hela året)  och avisering till berörda medlemmar sker i början av februari