Många Volvoarbetare slutar – få har anställts

Under den senaste 10-årsperioden så har många medlemmar i Verkstadsklubben här på Volvo slutat sin anställning. Uppsagda av arbetsbrist, slutat på egen begäran och pension är de tre orsaker som berört de flesta. Mindre än 10 % av de som slutat har ersatts av nya Volvoanställda – istället så har inhyrning blivit vardag för att fabriken ska bemannas. Därför så får vi också en väldig obalans i åldersstrukturen bland oss arbetare. Få unga – många äldre. Bara drygt 3 % av alla arbetare anställda av Volvo är under 40 år medan 15 % är plus 60 år. Bra med erfaren personal men det måste också finnas yngre som ska ta vid för att arbetsplatsen ska vara i balans, nya anställda som man kan överföra kunnande och kompetens till.

Klubben är starkt kritisk till att företaget inte anställer egen personal för att säkra för framtiden. På uppdrag av medlemmarna så fortsätter klubben att prioritera att driva frågan om nyanställningar gentemot företaget.

Mångårig erfarenhet bland Volvoanställda!

Bland Verkstadsklubbens medlemmar så finns en stor erfarenhet. I snitt så har IF Metalls medlemmar arbetat 27 år på fabriken. Det innebär att det har samlats mångårig kunskap om produktionens villkor och förutsättningar bland personalen. Det betyder också att det är en hög medelålder bland Verkstadsklubbens medlemmar, nämligen 52 år i snittålder. Många medlemmar har därför gått i pension senaste åren och många kommer att följa i samma fotspår åren framöver.

Ett problem är att företaget inte anställer när någon slutar. Istället hyr man in och många har därför varit inhyrda i flera år. För att säkra kompetens och framtid så måste Volvo anställa egen personal på fabriken. Alla organisationer mår dessutom bra av att ha blandad åldersstruktur.

Verkstadsklubben har därför upprepade gånger i förhandlingar och vid andra tillfällen påtalat för företaget behovet att anställa – hittills utan att företaget gjort något åt saken.

På medlemsmöten i januari så uppmanade medlemmarna klubben att fortsätta att driva på i frågan om anställningar. Klubben tar frågan på stort allvar och kommer att fortsätta ha det som en prioritet i kontakterna med företaget.

LO bjuder in till föreläsning

20 februari 18:30 så kommer Linnéa Claeson människorättsaktivist, feminist, juriststudent och tidigare handbollsproffs som även medverkat i underhållningsprogrammet Let’s dance till Umeå Folket Hus.

LO ordnar denna föreläsning med Linnéa och bjuder också på fika.

Anmälan sker via länk här nedan, när länken stängs är platserna slut. Först till kvarn gäller!

Klicka här för att anmäla dig!

 

Arbetstiden – så tyckte medlemmarna

Under senaste veckan så har klubben pejlat inställningen till delade fredagar på skift. Det har gjorts genom att medlemmarna via röstsedel kryssat hur var och en tycker i frågan. Nu kan klubben redovisa resultatet. Drygt 70 % av alla klubbens medlemmar deltog genom att lämna röstsedel. Av de som har skiftarbete varje fredag så deltog mer än 80 % och av dessa så tyckte ungefär 40 % att det är bra som det är nu medan cirka 60 % ville ha ledig fredag på eftermiddagsskift.  Av de som inte har skiftarbete varje fredag (dagtid och övriga skift)  var det en mycket stor majoritet för att det inte ska vara eftermiddagsskift på fredagar.

Vad händer nu? Klubben har begärt av företaget sedan tidigare, att frågan om arbetstider på fredagsskiften ska kunna diskuteras och förhandlas kring. Företaget har meddelat att överläggningar kommer att ske framöver men ännu finns inget tidpunkt för detta fastställd. Om dessa överläggningar leder fram till förslag på förändringar av dagens arbetstider så kommer naturligtvis alla medlemmar att få ta ställning till det. Klubben kommer att informera så snart det sker något kring arbetstidsfrågan.

Stå upp för välfärden

Lördag 25 januari har sex fackförbund uppmanat till en välfärdsmanifestation på Rådhustorget. Manifestationen sker klockan 14:00 – 15:00. Både Verkstadsklubben och IF Metalls avdelning 4 stöder initiativet och uppmanar våra medlemmar att delta.