IF Metalls inkomstförsäkring

För närvarande så ger IF Metall en möjlighet att utan kvalifika­tionstid förbättra sitt inkomstskydd om man blir arbetslös.

Grundförutsättning
En grundförutsättning för att kunna utnyttja inkomstförsäkringen är att har inkomstbaserad a-kassa, alltså att man har 12 månaders medlem­skap i en a-kassa.

Ny medlem
Som ny medlem får du en inkomst­försäkring som kan ge upp till 80% av inkomsten under de första 100 dagarna av arbetslöshet.

Tilläggsförsäkring
Som medlem kan du dessutom teckna ett förlängt inkomstskydd med ytterligare 100 dagar.Tilläggsförsäkringen tecknar du hos Folksam via nätet; www.folksam.se/forbund/if-metall/inkomstforsakring   

Läs mer
Lär mer om inkomstförsäkringen på IF Metalls hemsida: www.ifmetall.se/inkomstforsakring

Klubbens jour!

Under permitteringen kommer även de fackligt förtroendevalda att vara frånvarande från fabriken. Vi kommer dock att under dagtid att vara kontaktbar via telefon för jourärenden.

Förhandlingskommitté
Jan-Olov Karlsson      072 862 72 30
Gunnar Pettersson     072 862 73 55
Erik Pettersson           072 862 78 39

Skydd
Roger Nyström           072 862 72 29

Försäkringar
Tommy Näslund        072 862 72 18

Avtalet gäller 10 veckor!

Överenskommelsen som tecknats på fabriken sträcker sig över tio veckor varav 6 veckor är permitterade. Det ger en minskning av arbetstiden med 60%. Samtidigt så sänks lönen med 7,5% till 92,5 % av utgående lön för alla tio veckorna.

Med anledning av spridningen av Covidviruset och de effekter de fått på tillverkningsprocessen inom Volvo så har parterna träffats nedanstående överenskommelse.

Avtal 10 veckor
Avtalet gäller i tio veckor med start måndag vecka 13.

Omfattning
Under dessa 10 veckor ska 6 veckor vara arbetsfria och 4 veckor arbete som vanligt, dvs. permittering på 60 %.  Den absoluta majoriteten kommer att påbörja permitteringen på måndag den 23 mars. Några få undantag kan finnas där man arbetar inledningsvis. Dessa ska då vara permitterade vid andra tillfällen under avtalsperioden.

Gäller alla
Avtalet gäller samtliga anställda på fabriken. Såväl arbetare som tjänstemän kommer att permitteras.

Lön
Det sker ett löneavdrag på 7,5 % för alla Volvoanställda från och med måndag och 10 veckor framåt. Det innebär att under avtalsperioden (både veckor med permittering och arbete) har man 92,5 % av den lön man skulle ha haft om man hade arbetat, dvs, även OB och SFT ska tas med. ATK-insättning kommer att reduceras med 7,5 %.

Kan det bli förändringar
Avtalet kan komma att förlängas eller sägas upp beroende på vad som händer. Skulle det bli mer arbete än 40 % under perioden kompenseras man ekonomiskt i efterhand. Situationen kan också bli så att avtalet måste förlängas.

Att återgå till arbete
Företaget ska meddela i så god tid som möjligt när man ska återgå i arbete. Klubben ser inga problem med att det skulle innebära alltför kort varsel. Korttidspermittering ska dock inte ses som semester. Man ska vara tillgänglig med ett telefonnummer och inom rimlig tid infinna sig på jobbet.

Vad händer när vi kommer tillbaka?
I dagsläget är det inte helt klart vilka takter som vi kommer att starta med. Vi återkommer med mer information om detta när vi är tillbaka på fabriken.

Produktionen stänger från måndag!

Eftersom underleverantörer i Frankrike och övriga Europa är stängda så innebär det att leveranserna till Volvos slutmonteringsfabriker i Sverige och Belgien inte kan ske.

På grund av detta så kommer även vår fabrik att påverkas.

Idag onsdag stannar fabriken i Gent. Från måndag kommer ingen produktion att köras i Göteborg. Företaget har därför inlett processen för att stanna fabriken i Umeå från måndag den 23 mars.

Hur länge stoppet varar är i dagsläget inte klart, det troliga är att stoppet varar till den 6 april.

Permittering
Konsekvensen av produktionsstoppet är att de flesta arbetare på fabriken kommer att permitteras och “skickas hem”. Om alla berörs är för tillfället inte klart. Ska underhåll arbeta? Ska CKD-material fortsatta att skickas? Ska presshallen köra del av produktionstiden?

Lön
Nu inleds förhandlingar på koncernnivå om att nyttja korttids- eller permitteringsavtal. En sådan förhandling bör vara klar innan folk går hem på fredag.

Ingen uppgång
Den planerade uppgången vecka 14 kommer inte att ske. Det innebär också att det inte blir någon ytterligare rekrytering av bemanningsanställda.

Adecco
Effekterna för de bemanningsanställda har klubben i skrivande stund ingen information om.

Mer information
Klubben återkommer så snart vi har mer att informera om. Vi kommer då också att gå igenom vad som gäller med karensdagar och sjukdom.

 

 

Över 310 000 kr till Adecco-anställda

Strax efter semestern 2019 konstaterade IF Metallklubben att de Adeccoanställda som arbetar fyrskift på presshallen inte fått korrekt ersättning vid övertid på helg. Efter en längre utredning av Adecco är nu sammanställningen klar. Retroaktiva löner på över 310 000 kr kommer att betalas ut till 55 Adeccoanställda..

Inte OB och övertid samtidigt...
OB betalas inte ut samtidigt som man arbetar övertid. Det gäller varken kvälls- och natt-OB

….men med ett undantag
När man arbetar kontinuerligt skift (fyr-eller femskift) så har man rätt till helg-OB om man arbetar övertid på helg. Så fungerar det för alla Volvoanställda fyrskiftare som arbetar övertid på helg.

Undrande Adeccoanställda
Före semestern var det några av de Adeccoanställda som var fundersamma om de hade fått korrekt ersättning. Från Adeccos sida så var svaret att allt var korrekt. Efter att de kontaktat klubben så begärde klubben ett utförligt svar gemensamt från Volvo och Adecco.

Ett första svar från Adecco/Volvo var att de Adeccoanställda hade fått korrekt ersättning vid helgövertid på presshallen.

Inte korrekt
Klubben kunde då konstatera att Adecco/Volvo inte hade en riktig bedömning om vilken ersättning som skulle utgå. Så efter semestern 2019 blev parterna överens om att Adecco var tvungen att betala ut rätt ersättning för all helgövertid som gjorts på presshallen ända sedan Adecco startade sin verksamhet på Volvo.

Över 310 000 kr
Efter en lång utredningstid betalas nu ersättningen ut. 55 Adeccoanställda som arbetat helgövertid på presshallen får sammanlagt över 310 000 kr i retroaktiv utbetalning. Högst ersättning får en medlem som erhåller drygt 28 000 kr.

Än en gång så visar det sig hur viktigt det är med en fungerande fackförening med uppmärksamma medlemmar. Den här gången var det ifrågasättande bemanningsanställda som hörde av sig till klubben.