75 miljoner till arbetsmiljöutbildningar

ARBETSMILJÖ:
Efter en vår av förhandlingar mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv är det nu klart att parterna satsar 75 miljoner på arbetsmiljöutbildningar.
Avtalet börjar gälla 1 Januari 2021 och gäller i tre år.

Rättvis fördelning av pengarna

Ett av kraven som LO drivit hårt är att pengarna ska fördelas rättvist och jämlikt mellan arbetsgivare och arbetstagare samt att samverkan på de enskilda arbetsplatserna ska uppmuntras.
– Det känns väldigt bra att vi fick igenom vårt krav på att pengarna ska fördelas jämnt mellan oss och arbetsgivarna. Det garanterar att pengarna kommer våra skyddsombud tillgodo, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.
75_miljoner_till_arbetsmiljöutbildningar_för_2021-2023