Vad budkavlen handlar om

Budkavlen till försvar av turordningsreglerna i LAS är nu inne på sjunde veckan. Initiativet som startades av klubben i slutet av januari har fram till idag fått stöd av 58 lokala fackföreningar i 14 olika fackförbund. Det är en bra början för att visa på den medlemsopinion som klubben tror finns inom svensk fackföreningsrörelse i frågan. Trots att flera stora fackförbund lämnat förhandlingarna och det är högst osäkert om det kommer att komma ut något från de förhandlingar som ska återupptas i höst, är den lokala aktiviteten i frågan oerhört viktig.

Det är de lokala facken som hanterar uppsägningar. Det är lokala fackliga företrädare som träffar otrygga och oroliga medlemmar. Tillämpningen är lokal. Vad vi har att säga i frågan är värd respekt. Vi kräver ett stort mått av ödmjukhet av politiker och fackliga företrädare på central nivå som på olika sätt agerar i frågan. Vi värnar vår anställningstrygghet. Varför ska den bli en handelsvara eller ifrågasättas? Kom istället med förbättringar och förstärkning av anställningstryggheten för bemanningsanställda och andra utsatta grupper.

Vi vägrar rutscha nedåt på det sluttande planet som är den ”nya” arbetsmarknaden. Vi är på väg in i samma gamla unkna orättvisa som våra tidigare fackliga och politiska föregångare tvingade undan. Därför är budkavlen viktig. 

Nytt om budkavlen

Fler och fler ansluter till budkavlen. Det är ännu ingen lavin, men det tickar på. Det är lokala fack inom IF Metall, Fastighets, Seko, Elektrikerförbundet, Kommunal, Handels, Sveriges Ingenjörer, Pappers och HRF. Tillsammans (utan dubbelräkning!) representerar dessa lokala fack knappt 50 000 medlemmar. Det är en väldigt bra början, men jag är övertygad om att opinionen är mycket större än så. Förhoppningsvis finns nu budkavlen på dagordningen inför många fackliga årsmöten som brukar hållas i februari och mars. Och när man tagit beslut så skickar man budkavlen vidare. Sedan rullar det vidare.

De kommande två månaderna blir avgörande för att visa på att finns ett lokalt fackligt engagemang, att turordningsreglerna och saklig grund-begreppet är viktiga för oss i den fackliga vardagen.

Fackföreningsrörelsen byggdes inte stark genom att överlåta alla viktiga frågor till förbundskontoren. Den byggdes underifrån av aktiva medlemmar och förtroendevalda. Tillsammans tar vi kampen!

Hittills anslutna fackföreningar:

IF Metallklubben Volvo Lastvagnar; Umeå, Sveriges ingenjörer sektion Skåne (18 000 medl.); Seko Klubb Västtåg; IF Metall Södra Västerbotten (5500 medl.); IF Metallklubben Volvo VCE Hallsberg; Fastighetsklubben vid SGS Studentbostäder; Göteborg, IF Metallklubben på Elme Spreader AB, Älmhult (90 medl); Pappers Avd 111 Grycksbo; Seko Lok Pendeln, Stockholm (350 medl.); Fastighetsklubben på Samhall, Göteborg,; IF Metalls Verkstadsklubb på Gestamp Hardtech, Luleå (144 medl); HRF-Klubben Gothia Towers, Göteborg; IF Metallklubben GE Healthcare, Umeå; Handelsklubben på Martin & Servera i Enköping (200 medl); Seko Mellansverige Klubb 203 Väg & Anläggning (1585 medl.) ; Seko Stockholm (ca 20 000 medl);  Elektrikernas ortsklubb i Västervik;  Svenska Elektrikerförbundets (SEF) fackklubb på Åby El i Norrköping;  Handels regionala fackklubb inom Hyresgästföreningen region Sydost; SEKO Klubb Pågatåg, Skåne (500 medlemmar); Kommunal Västerbottens ArbetsplatsKlubb Umeå Trafik, (165 medl), Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund (178 medl).

Budkavle startad

IF Metallklubben startar en budkavle för att försvara turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd. Budkavle vänder sig också mot tanken att ta bort begreppet saklig grund.

Ambitionen är att med budkavle, detta upprop, samla hundratals fackföreningar inom LO, TCO och SACO, representerade hundratusentals arbetare och tjänstemän, för ökad trygghet i anställning utan att det sker en försämring av vare sig turordningsreglerna eller saklig grundbegreppet i LAS.

 

Till vad ska chefernas ökade makt användas?

Öppet brev till ledningen.

Medbestämmande och inflytande
På Volvo i Umeå finns det en lokal överenskommelse om riktlinjer för hur Medbestämmandelagen ska tillämpas vid omflyttningar, omplaceringar, tillsättande av tjänster, osv.

Man kan säga att det är en konkretisering av olika fall där arbetsgivaren är förhandlingsskyldig enligt Medbestämmandelagen. På några punkter är det en utvidgning av medbestämmandet. Överenskommelsen ger lite mer, inte mycket, men ändå lite mer av medbestämmande för IF Metalls medlemmar och den lokala klubben, än vad lagen föreskriver som miniminivå.

Den lokala överenskommelsen var en stark bidragande orsak till att omplaceringarna av hundratalet tidigare montörer gick förhållandevis smärtfritt när företaget beslutade att lägga ner monteringsverksamheten i Umeå. Överenskommelsen har också garanterat att tillsättningar av interna tjänster har hanterats och upplevts som öppet, transparent och rättvist av medarbetarna.

Uppsägning utan förvarning
Företaget har nu sagt upp överenskommelsen som funnits och varit verksamt i 13 år. Det föregicks inte av några inviter till omförhandlingar eller ens propåer om att det inte fungerat. Bara en uppsägning. Punkt. Slut.

Företaget motiverar uppsägningen med:
Ett. Det finns inte något liknande avtal på andra Volvofabriker.
Två. Cheferna måste få större beslutsmandat, dvs. mer makt att bestämma själva utan förhandling.

Frågorna man då måste ställa sig:
Till vad ska chefernas ökade makt användas?
Varför är detta så viktigt när det äventyrar samarbete och goda relationer?

Samarbetets grunder
Samarbete kan inte proklameras ensidigt. Vill man uppnå gott samarbete och goda relationer bygger det på en ömsesidighet. Det utesluter inte att det finns stora meningsskiljaktigheter i sakfrågor. Men det är grundläggande att respektera tidigare ingångna avtal och överenskommelser även om dessa ger något mer än den miniminivå som bolaget är tvunget att upprätthålla enligt lag och avtal.

Som facklig organisation har vi uppfattat att bolaget anser att samarbete och goda relationer är eftersträvansvärt. Vi kanske måste tänka om på den punkten. Uppsägningen av den lokala överenskommelsen har en övertydlig symbolik.