Löneförhandling, årsarbetstid och semester 2020

Löneförhandlingarna som startat på koncernnivå är uppskjutna till efter helgerna. Avtalet gäller dock retroaktivt från 1 november. Årsarbetstiden för 2020 är fastställd.

Från koncernklubbarnas sida är förväntningen att ett löneavtal inom bolaget ska återspegla det faktiska läget för AB Volvo. Trots pandemin är det god lönsamhet och stark orderingång inom nästa samtliga bolagets verksamhetsområden.

Företaget kunde under den första sittningen inte leva upp till de förväntningar som koncernklubbarna hade för att slutföra förhandlingarna. Företaget har begärt att förhandlingen ska flyttas fram till efter helgerna och återupptas i början av januari.

Efter att avtal träffas på koncernnivå sker lokal förhandling. Då räknas själva löneökningens storlek fram utifrån den lokala potten och ska fördelas i vårt lönesystem. Löneökningarna ska gälla retroaktivt från 1 november.

Årsarbetstid
Klubben hade önskemål om att årets enda naturliga klämdag, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, skulle inarbetas och bli arbetsfri.  Företaget hade en annan uppfattning och ville att den ska ligga som produktionsdag. Därmed kommer ingen inarbetning att ske under året.

Semesterförläggning
Semesterstängningen kommer att ske under veckorna 29-32. Det blir därför en ovanligt sen semester med start 19 juli och avslut 15 augusti. Utan framgång försökte klubben att förmå företaget att lägga semestern en vecka tidigare.

Ett år av ont och gott

Länge ska 2020 minnas som året då pandemin slog till med full kraft. Den har påverkat oss alla, på jobbet och privatlivet. Liv har gått till spillo. Oro och rädsla har brett ut sig. Kramar och omfamningar har uteblivit. Det kommer att pågå ytterligare en tid. Förhoppningsvis kan det bära med sig nya insikter om hur vi ska leva våra liv. Allt kanske inte ska återgå som det var förut.

Tvärstopp
I slutet av mars stannande fabriken och stora delar av industrin i landet. Snabbt fick vi avtal på plats för korttidspermittering istället för varsel om uppsägning. Företagen blev ”bidragsberoende” av statskassan och vi kunde med ett måttligt löneavdrag för en förkortad arbetstid behålla jobben. Det gällde inte för alla inhyrda och temporärt anställda. De fick ta smällen och blev arbetslösa.

Full fart
Inte trodde vi att vi i slutet av samma år skulle få uppleva fulla orderböcker och en produktionstakt vi nästan aldrig sett förut. Även sådant frestar på. Övertid, strul, upplärningar av nya, men ändå mest positiva känslor. När det var dags att lösa ut minustiden som fanns innestående var det klubbens förslag som genomfördes. Vi kunde garantera att de lediga fredagarna också blev av, trots ansträngt produktionsläge.

Nyanställningar
Med de stigande produktionstakt kommer också behov av ökad bemanning. En av klubbens mest prioriterade frågor – sluta hyra in, börja nyanställa – har nu uppfyllts. Till alla nyanställda riktas på nytt ett varmt välkomna.  Vi saknar dock några av våra tidigare arbetskamrater, sådana som varit både Volvoanställda och inhyrda och gjort ett gott arbete under den tiden. Vi blir också alltmer förvånande och upprörda över företagets sätt att hantera anställning på företaget och kommer att återkomma till det.

Anställningstryggheten
I den pågående diskussion om anställningstryggheten har klubben gjort ett tydligt ställningstagande. Efter ett beslut på klubbmötet i december förra året startades budkavlen ”Försvara turordningsreglerna i LAS”. Med den kampanjen ville vi säga att arbetsrätten ska försvaras istället för att säljas ut.  Vi har tagit en annan ståndpunkt än vårt förbund.

Nytt år, nya möjligheter
För första delen av 2021 ser det mycket positivt ut. Fortsatt hög produktion, förlängd visstid och framtidshopp. Pandemin är inte över och fler bakslag kan komma, men vi behöver inte kraxa om det hela tiden. Vi har ett löneavtal som ska omsättas på koncernnivå och lokal nivå. Vi borde faktiskt kunna förvänta att den mycket positiva utvecklingen för AB Volvo också gör sig påmind som en positiv utveckling för alla anställda.

Uppriktigt sagt måste det bli ett slut på uppsägningar av avtal och försök till påtvingade försämringar av villkor. Varför inte ett nytecknat avtal mellan klubben och företaget som inger lite optimistisk framtidstro. Så farligt kan det väl ändå inte vara?

Några personliga rader
Jag har gjort några nedslag under 2020 där det fackliga arbetet gör skillnad: Avtal om korttidsarbete, lokalt arbetstidsavtal, försvar av anställningstrygghet, löneförhandlingar och villkor.  Vi måste ibland påminna varandra om vad utfallet hade blivit utan fackförening, eller med en modlös fackförening.
Jag gör mitt sista klubbårsmöte i början av nästa år. Förtroendeuppdraget har pågått i över 40 år.  Någon gång ska det ändå ta slut. Det finns många mycket duktiga och ambitiösa i kollektivet av förtroendevalda på företaget. Vi har en facklig verksamhet som är högt rankad i landet.  Men det behövs att också några nya kliver fram och kan fylla på när vi äldre lämnar.  Min förhoppning är att det finns några nya namn på förslag när årsmötena genomförs i januari och februari.

Med önskan om God Jul och Gott Nytt År
Jan-Olov Carlsson

Coronaaktiviteter på företaget

Varje vecka har både skyddet och klubben avstämning med företaget om coronaläget och aktiviteter i samband med detta. Klubben har i dessa diskussioner framfört synpunkter i syfte att minska smittspridning.

Få fall på Volvo – men samhällssmittan ökar
Fabriken har klarat sig relativt väl under pandemin. Totalt har det konstaterats 17 smittade under perioden. Det finns fortfarande pågående fall, men många är tillbaka i arbete. De flesta fallen har smittats utanför arbetet.

Förhöjda restriktioner
I samband med Folkhälsomyndighetens och Region Västerbottens nya restriktioner och råd ställs betydligt högre krav på alla att begränsa smittspridningen. Arbetsgivare ska till exempel underlätta för medarbetare att arbeta hemifrån. Det görs nu i högre utsträckning än tidigare för vissa tjänstemannagrupper.

Arbete hemifrån
Där det är möjligt ska det inte vara någon skillnad mellan arbetare och tjänstemän. De allmänna riktlinjer som finns inom AB Volvo är desamma oavsett avtalsområde. Dessutom befinner vi oss i ett produktionsläge som kommer att innebära krav på

Oro
Det är dock få inom IF Metall avtalsområde som kan arbeta hemifrån. För produktionspersonal är trycket högt. Omfattande övertidsarbete planeras när material finns. Högre sjukfrånvaro leder till en ökning av in- och utlåning och därmed fler kontakter med andra. Många börja känna en olust kring detta.

Vad gör klubben?
Vid de träffar som varit den senaste tiden har klubben tagit upp följande frågor.

  • Öppna Harmoni för att minska trängsel under luncherna
  • Glesa ut i pausutrymmen, sära på mikrovågsugnar
  • Dela upp fika- och matraster där det är möjligt för att minska trängsel
  • Minska kontakten mellan skiften – slopa stämpling efter fullgjort arbete
  • Ändra det tänkta arbetssättet med ”PPP-poolen”.
  • Tillhandahåll munskydd för den som vi ha.

Måste jag lånas ut?
Största oron finns i att träffa personer utanför det egna laget. Många tar upp frågan om in- och utlåning i ett ansträngt produktionsläge och med ökad korttidsfrånvaro. Rätten att leda och fördela arbetet ligger hos arbetsgivaren. Klubben har dock betonat att i det känsliga läge vi befinner oss i ska inte företaget utöva arbetsledningsrätten så att enskilda personer känner stark olust utifrån smittspridningssynpunkt. På samma sätt som tjänstemän uppmanas att arbeta hemifrån ska arbetare kunna mötas med förståelse att man inte vill arbeta utanför egen grupp eller att andra ska komma in till den ordinarie gruppen. Uppstår sådana situationer bistår klubbens förhandlingskommitté.

Lokala riskbedömningar
Det är upp till alla att ta ett ansvar under pandemin. Som enskilda har vi ett ansvar. Företaget, dvs. arbetsgivaren har definitivt också ett ansvar att ordna verksamheten så att smittspridningen kan minska. Arbetsplatsen är de del av det sociala livet där vi träffar flest människor.

Inom varje grupp borde alla vara delaktig i en ständigt pågående riskbedömning. Från klubbens och skyddets sida uppmanar vi till att dessa riskbedömning genomförs och att hela gruppen blir delaktig.

Nu sluter vi oss samman mot hoten om försämringar i arbetsrätten

Sammanbrottet i LAS-förhandlingarna innebär att det första hotet mot anställningstrygghet och turordningsregler är undanröjt. Nu kan den fackliga fronten slutas för att ta kampen mot nästa hot.

 

När IF Metallklubben startade Budkavlen för att försvara turordningsreglerna i LAS skrev vi mycket bestämt:

Det är bra att ta fackliga och politiska initiativ kring kompetensutveckling, minskad inhyrning och borttagande av allmän visstid som anställningsform, men inte till priset av försämrad anställningstrygghet.
Där är vi idag. Arbetsgivarnas krav på att kraftigt försämra turordningsreglerna och saklig grundbegreppet i LAS fick inte gehör. Den samlade fackföreningsrörelsen avvisade kraven. Att förhandlingarna bröt samman ska dock inte ses som en seger. Nu måste kampen för att stärka anställningstryggheten för dem med de sämsta villkoren på arbetsmarknaden hitta nya och bättre former. De första stegen i den riktningen kan tas redan i de stundande kollektivavtals-förhandlingarna.

Nästa hot mot arbetsrätten är regeringens utredningsförslag, den s.k. Toijer-utredningen. Den samlade fackföreningsrörelsen sågade förslaget när den presenterades. Nu måste det bli facklig verkstad, att gå från ord till handling. Utredningsförslaget kan inte tillåtas bli lag. I den kampen förväntar vi oss att hela arbetarrörelsen ställer sig på rätt sida.

IF Metallklubben reser nu en fråga: Är inte en politisk strejk en aktuell kampmetod om riksdagen tänker ta beslut som undergräver arbetsrätt och anställningstrygghet?

Vi menar att fackföreningsrörelsen kan och ska utlysa en sådan vid allvarliga hot om lagstiftning med udden riktad mot löntagarna. Vid sådana angrepp kan vi inte stå handfallna och lamslagna.

Umeå 2020-10-01

Styrelsen för IF Metallklubben vid Volvo Lastvagnar, Umeå

 

 

Hyr en Tärnastuga

IF Metall avd 3 och 4 äger tillsammans några stugor i Tärnaby. Som medlem har du möjlighet att hyra en stuga till förmånligt pris. Om det blir överbokning sker lottning. I november sker lottning av de veckor som blir överbokade våren 2021. Fortfarande finns chansen att uppleva en fin vecka eller helg i Tärnafjällen.

Intresserad? Ring 090-156570 och anmäl intresse.