Nu sluter vi oss samman mot hoten om försämringar i arbetsrätten

Sammanbrottet i LAS-förhandlingarna innebär att det första hotet mot anställningstrygghet och turordningsregler är undanröjt. Nu kan den fackliga fronten slutas för att ta kampen mot nästa hot.

 

När IF Metallklubben startade Budkavlen för att försvara turordningsreglerna i LAS skrev vi mycket bestämt:

Det är bra att ta fackliga och politiska initiativ kring kompetensutveckling, minskad inhyrning och borttagande av allmän visstid som anställningsform, men inte till priset av försämrad anställningstrygghet.
Där är vi idag. Arbetsgivarnas krav på att kraftigt försämra turordningsreglerna och saklig grundbegreppet i LAS fick inte gehör. Den samlade fackföreningsrörelsen avvisade kraven. Att förhandlingarna bröt samman ska dock inte ses som en seger. Nu måste kampen för att stärka anställningstryggheten för dem med de sämsta villkoren på arbetsmarknaden hitta nya och bättre former. De första stegen i den riktningen kan tas redan i de stundande kollektivavtals-förhandlingarna.

Nästa hot mot arbetsrätten är regeringens utredningsförslag, den s.k. Toijer-utredningen. Den samlade fackföreningsrörelsen sågade förslaget när den presenterades. Nu måste det bli facklig verkstad, att gå från ord till handling. Utredningsförslaget kan inte tillåtas bli lag. I den kampen förväntar vi oss att hela arbetarrörelsen ställer sig på rätt sida.

IF Metallklubben reser nu en fråga: Är inte en politisk strejk en aktuell kampmetod om riksdagen tänker ta beslut som undergräver arbetsrätt och anställningstrygghet?

Vi menar att fackföreningsrörelsen kan och ska utlysa en sådan vid allvarliga hot om lagstiftning med udden riktad mot löntagarna. Vid sådana angrepp kan vi inte stå handfallna och lamslagna.

Umeå 2020-10-01

Styrelsen för IF Metallklubben vid Volvo Lastvagnar, Umeå

 

 

Hyr en Tärnastuga

IF Metall avd 3 och 4 äger tillsammans några stugor i Tärnaby. Som medlem har du möjlighet att hyra en stuga till förmånligt pris. Om det blir överbokning sker lottning. I november sker lottning av de veckor som blir överbokade våren 2021. Fortfarande finns chansen att uppleva en fin vecka eller helg i Tärnafjällen.

Intresserad? Ring 090-156570 och anmäl intresse.

Bristande respekt

Det hände före semester och det har hänt igen. Företaget har beordrat övertid mellan 05.00 och 05.48. Det har aldrig hänt förut. Inte ens när vi haft betydligt större eftersläp och riktigt krisläge. Klubbstyrelsen är starkt kritisk till företagets agerande.

Tidigare har övertid som legat vid den tidpunkten alltid varit frivillig. Det grundar sig på en insikt om att den tiden på dygnet inte lämpar sig för övertidsarbete av flera skäl. Det har funnits en respekt för att många inte orkar övertid så tidigt på morgonen, speciellt om det handlar om flera dagar i rad. Den respekten för individen upphör när
övertid beordras från 05.00.

I kommentarerna till Teknikavtalet står det: ”… reglerna för övertid ska tillämpas praktiskt så att de leder till ett tillfredställande resultat för både
arbetsgivaren och de anställda. Vid intresseavvägningen vägs således verksamhetsbehoven mot arbetstagarens behov av rekreation och familjeliv.”

De flesta som själva arbetar skift kan nog intyga att morgontimmen
mellan fem och sex är viktig för rekreationen. För många är nattvilan som man går miste om när man måste stiga upp en timme tidigare för att gå till jobbet nödvändig för att orka arbeta.
Det blir ett arbetsmiljöproblem när företaget beordrar övertid från 05.00. Det borde inte få ske!

Produktionsläget som uppstått den senaste tiden kan inte anses vara ett krisläge där alla till buds stående medel måste tas till. Och även om det var så ska övertid före skiftets början vara frivillig. Klubben har inte fått någon förfrågan om dispens för nattarbete för att istället förlägga övertid efter
eftermiddagsskiftets slut. Klubben är starkt kritisk till företaget i den
här frågan. Klubben har därför begärt förhandling och kräver att beordring inte ska ske.

Permitteringen avslutas

Under senare tid har det blivit uppenbart att avtalet om korttidsarbete inte stämmer överens med den faktiska situationen. Parterna har därför förhandlat utifrån de nya förutsättningarna. För alla arbetare avslutas korttidspermitteringarna den 12 juni.

Först helt stopp
När fabriken och hela Volvos industrisystem drabbades av leveransstörningar fick vi snabbt ett avtal på plats om korttidsarbete. Istället för plågsamma varselförhandlingar blev alla permitterade på heltid under 5 veckor eller mer. Det var en stor lättnad att regeringen skapade den möjligheten.

Därefter trevande uppstart
Efter den första tiden av helt stängd produktion kom uppstartsfasen. Det gjordes ett omfattande förarbete med riskanalyser och omställningar i fabrikslokalerna. De flesta har upplevt det som en trygg återgång till arbetet. Efter en så lång stängning och dessutom osäkerhet i materielleveranserna var produktionstakten låg. Tanken var att halvfartproduktion skulle gälla en tid.

Och nu full fart!
Mycket snart blev förutsättningarna ändrade. Den gamla orderkön, tillsammans med nyförsäljning, har visat sig betyda relativt höga produktionstakter. Idag är det i princip full fart på tvåskift i huvudflödet. Balanserna fram till semestern och därefter fram till oktober innebär att inte en enda dags permittering kommer att kunna läggas ut. Varje störning i produktionen kommer istället att innebära ett problem i leveranserna till Tuve och Gent.

Permitteringarna upphör
Parterna är överens om att upphöra med permitteringarna för all personal inom IF Metalls avtalsområde. Avtalet om korttidsarbetet löper till och med 12 juni.
Inom tjänstemannaavtalets område fortsätter permitteringarna att löpa i olika grad beroende på verksamhetens behov. Första linjens chefer och andra produktionsnära tjänstemän kommer att börja arbeta full tid och undantas därmed från fortsatt permittering.

Återbetalning 1,5 %
Omförhandlingen innebär att för perioden mellan 23 mars och 12 juni fastställs permitteringsgraden till 40 % för samtliga IF Metallare. Företaget kommer att återbetala 1.5 % av löneavdraget på 7.5 % eftersom vi har arbetat mer än 40 %. Det är inte fastställt när återbetalningen kommer att ske. Det blir någon gång i höst.
Från den 13 juni och framåt sker inget löneavdrag.

Tjänstemännen
För tjänstemännen kommer avtalet att fortsätta löpa till 22 september.  Vissa produktionsnära  funktioner kommer att undantas från fortsatt permittering efter 12 juni. Det blir ett fortsatt löneavdrag på 7,5 % för anställda inom tjänstemannaavtalet. Permitteringsgraden kommer att fastställas i efterhand och eventuell återbetalning ske efter avtalsperioden.

Högt tryck i produktionen
Ett motiv för företaget att omförhandla avtalet är att det finns risk för att ordinarie produktionstid inte kommer att räcka till. Att ha en fortsatt permittering och samtidigt behöva köra övertid rimmar dåligt mot innebörden i avtal om korttidsarbete.

Inställningen från klubbens sida är att så länge det handlar om frivillig övertid är det inget problem.

Vad händer sen?
Osäkerheten om produktionsvolymerna sista kvartalet 2020 finns kvar. Vad blir den nya nivå när den gamla orderkön är borta? Idag vill ingen spekulera om hur det kommer att se ut i slutet av året. De flesta bedömare tror dock att återhämtningen för den globala ekonomin kommer att ta tid och att efterfrågan på varor och tjänster kommer att ligga på en lägre nivå än före coronaepidemin.

IF Metallklubben utesluter därför inte att det kan bli aktuellt med ett nytt avtal om korttidsarbete under kvartal 4. I nuläget ser vi dock inget motiv i att fortsätta avtalet om korttidsarbete till den 22 september eftersom det inte finns utrymme för någon permittering.

Bra Karl-Petter, men ta ett steg till.

Utspelet från LO-ordföranden om att stoppa regeringens förslag om ”moderniserad arbetsrätt” är bra. Det som har läckt ut om innehållet ger bilden av ett långtgående förslag som gör anställda på små företag rättslösa vid uppsägningar.

Det är också utmärkt att LO-styrelsen tillstyrker motionerna om att hålla ett extra möte i slutet av augusti för att behandla LAS-förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. LOs styrelse går på linjen att lyfta ut ändringar i saklig grund-begreppet från förhandlingarna om de ska fortsätta.

Men det är mindre klart om LOs styrelse har samma tydliga inställning om att turordningsreglerna i LAS inte får försvagas. Det steget måste också tas.

Den pågående djupa samhällskrisen stöper om förutsättningarna för januariöverenskommelsen. Regeringen Löfvén har med coronakrisen fått många nya argument för uppfylla vallöftena om att ”avvisa förslag som undergräver anställningstryggheten”. Som TCO-ordförande var arbetsmarknadsminister Eva Nordmark bestämd i kraven på en ny regering efter valet: ”Vi vill inte se några försämringar av arbetsrätten”.

När LO 2017 begärde förhandlingar med Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning var det för att komma till rätta med utsattheten och otryggheten för alla timanställda med SMS-jobb, inhyrda och de som går under allmän visstid.  Håll fast vid det! Försämrade turordningsregler för alla kan aldrig vara lösningen på ett samhällsproblem som stavas OTRYGG ARBETSMARKNAD.

Budkavlen Försvara turordningsreglerna i LAS har gått på lågvarv under coronakrisen, men vi kan ändå hälsa några nya lokala fackliga organisationer välkomna in i gemenskapen som vill försvara det som hela arbetar- och fackföreningsrörelsen var överens om före valet 2018. Förhoppningsvis kan Budkavlen komma upp i högre varv när regeringens utredning om arbetsrätten presenteras inom kort.