Skyddsombuden roll

Nedan följer telefonnummer till Huvudskyddsombud samt Avdelningsskyddsombud på Volvo lastvagnar och du är fri att kontakta det skyddsombud du känner dig mest trygg med och känner ett förtroende för. Ett skyddsombud företräder alla på golvet oavsett om du är metallmedlem eller inte och det är arbetsgivaren som har hela ansvaret för arbetsmiljön i första hand.
 
Samtliga skyddsombud har tystnadsplikt och i vår roll så driver vi era arbetsmiljöfrågor mot företaget, det gäller så klart även frågor som rör sexuella trakasserier och kränkningar.

 
 
Sexuella trakasserier och kränkningar är ett arbetsmiljöproblem som inte bara berör den person som har blivit utsatt. Även andra på arbetsplatsen kan må dåligt av det inträffade. Det är därför viktigt av flera skäl att frågan reds ut och att åtgärder av den här typen av ärenden behandlas diskret och förtroendefrågan är därför väldigt viktig.
Om du upplever dig sexuellt trakasserad på jobbet ska du prata med din närmaste chef eller med chefens chef. Det går också bra att prata med HR-avdelningen, ditt skyddsombud eller fackliga ombud. Detta gäller även om du uppmärksammar trakasserier eller kränkningar.
Om det visar sig att det förekommit sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att se till att de upphör, och sedan följa upp så att åtgärderna verkligen fungerat. Vid allvarliga händelser kan det vara aktuellt med en varning eller andra arbetsrättsliga konsekvenser.
Om känner att du blivit utsatt för sexuella trakasserier och/eller kränkningar är det bra om det finns dokumenterat datum och händelser. Vi hjälper även till i:
 
• Dialogen med arbetsgivaren.
• Hjälpa till vid utredning.
• Om du inte vill eller vågar ta upp händelserna öppet kan vi uppmärksamma arbetsgivaren på att det finns risk för att det förekommer trakasserier.
• Om det är någon annan än personen själv som är utsatt går det inte att anmäla trakasserier, då kan vi uppmärksamma arbetsgivaren på att det finns risk för att det förekommer trakasserier.
• Hjälper dig om du vill anmäla arbetsgivaren till fack eller DO.
• Skyddsombuden är belagda med tystnadsplikt och om skyddsombudet anser att det finns brister i arbetsmiljön, kan han eller hon begära att arbetsgivaren sätter in åtgärder. Arbetsgivaren är skyldig att svara omgående på en sådan begäran.
• Psykiska och sociala frågor, till exempel stress, utbrändhet och belastningsbesvär, hör också till skyddsombudets bevakningsområden.
 
VAD ÄR SEXUELLA TRAKASSERIER?
• Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet
• Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
• Oönskad fysisk kontakt
• Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende.
• Könsord, pornografiska bilder
• Nedsättande skämt om könstillhörighet
• Viktigt att känna till att det kan ske fysiskt och digitalt
 
 

OSA föreskriften
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 14 §
Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.
1. vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer,
2. vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, och
3. hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp.
Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare
 
 

 
Huvudskyddsombud
Roger Nyström
Tel: 090-862 72 29
Vice Huvudskyddsombud:
Patrik Berglund
Tel: 090-862 76 87
 
Press och detalj
Avdelningsskyddsombud
Anders Danielsson
Tel: 090-862 76 85
 
Kaross
Avdelningsskyddsombud
Anders Stenberg
Tel: 090-862 73 83
 
Måleriet
Avdelningsskyddsombud
Marie Landström
Tel: 090-862 76 88
 
Teknik och Underhåll
Avdelningsskyddsombud
Jan Isberg
Tel: 090-862 79 75
 
Materialhantering
Avdelningsskyddsombud
Torbjörn Johansson
Tel: 090-862 73 33

 

 

 

Fel klockslag på stolpen?

Nu när det är kallgrader ute så är det ju alltid trevligt att motorvärmaren har fått gå igång, inte bara för att det är bra för motorn utan även att det fått bli lite varmare i bilen inför avfärd om man även har en kupévärmare i bilen.

Så om du märker att du måste ställa om tiden på motorvärmarstolpen så håller du bara in båda knapparna tills siffrorna blinkar sen är det bara att ställa om tiden på plus och minusknapparna.

Glöm inte friskvårdsbidraget!

Som de flesta vet så har alla anställda möjlighet att ta ut ett friskvårdsbidrag på 3000 kr per kalenderår.
 
Friskvårdsbidraget gäller både för dig som är tillsvidareanställd och volvostegare. För volvostegare var det cirka 500 kr för 2022 och 2500 kr för 2023. Du kan se hur mycket du har kvar av friskvårdsbidraget om du går in på My Benefits.

 
Beställ…

Du beställer aktivitet, tid för massage, boxning, meditation mm på My Benefits. Där kan du även läsa mer om hur du gör för att beställa.
 
…eller skicka in kvitto

Även om du redan har köpt någon form av aktivitet på en anläggning som inte finns med i förmånsportalen så skickar du ditt kvitto till benify.com under “Förmåner” sen ”Friskvårdskvitto” i portalen.

 
Skatteverket har kommit med nya instruktioner gällande hantering av utbetalning av friskvårdsbidraget from 2022, så kvitton som gäller 2022 måste ha kommit in till My Benefits senast den 31 oktober, kvitton för köp som är gjorda 1 november och senare kommer att belasta nästa års friskvårdsbidrag så säkerställ framöver att ditt kvitto är giltigt senast 10 november få ersättning utbetalt på rätt år.

Observera att ovan endast gäller köp som görs utanför My Benefits. Köp i My Benefits kan du som vanligt göra fram till 31 december för att använda innevarande års friskvårdsbidrag.


 
Läs om exempel på godkända aktiviteter som du kan använda friskvårdsbidraget till i benify.com ”Godkända friskvårdsaktiviteter” under ”Förmåner” där hittar du även exempel på ”Ej godkända aktiviteter”.
 
exempel på aktiviteter
 
Metallklubben
 


Burkpengar för 186 500 kr till välgörenhet!

Här på fabriken har Vi tillsammans under decennier samlat in pantburkar och pantflaskor till förmån för olika organisationer som jobbar med stöd till barn och unga i Umeåregionen.
IF Metallklubben har fått uppdraget av företaget att administrera pengarna och att hitta lämplig mottagare för en pengagåva. Allt i syfte att sätta guldkant på vardagen för barn som drabbats av sjukdom eller helt enkelt behöver ekonomiskt stöd.
 
Sedan starten 1989 så har vi lyckats skänka över 1 miljon kronor till välgörande ändamål med hjälp av burkinsamlingen!
 
Under året 2022 har vi kunnat skänka hela 186 500 kr!
Dessa gåvor har sett ut enligt följande.
 
– 86 500 kr till insamlingen ”Barnen i krigets Ukraina”. 30 000 kr från ”burk-kassan” samt 13 250 kr samlades in av anställda och närstående här på fabriken, detta dubblades sen av Akeliusfonden så slutsumman blev 86 500 kr.
– 20 000 kr till Barncancerfonden norr
– 35 000 kr till Junis Umeå
– 15 000 kr till Barn 2
– 30 000 kr till Umeå stadsmissions Julkampanj ”godjul”
 
Vi vill än en gång tacka alla som stoppar sina tomma burkar och flaskor i behållarna ute på fabriksgolvet, dom gör verkligen nytta!
 
En längre förklaring om vilka organisationer vi skänkt till och vad de arbetar med finns här