Nya arbetstider på presshallen!

2016-05-10 Omröstningen bland medlemmarna om justerade arbetstider för treskiftet är klart. Det blev en klar majoritet för att flytta skiftskarven till 07.00 på morgonen. Ett fyrskift införs för delar av arbetsstyrkan. Fyrskiftets arbetstider är de samma som gällde fram till fyrskiftet upphörde ifjol till semestern. Fyrskiftet gäller i dagsläget fram till och med vecka 43. Treskiftet får justerade arbetstider så att skiftskarvarna stämmer överens med skarvarna för fyrskiftet.

Nej till omplacering från driftområde 2 och 3.

2006-02-01 Driftledningen har i förhandling på DO 2 och 3 begärt att drygt tio stycken metallare ska omplaceras till monteringen. Gruppstyrelse kaross har inte accepterat dessa omplaceringar då det innebär att vi skulle gå underbemannade på både DO 2 och DO 3. Frågan kommer nu att flyttas upp till förhandling på företagsnivå.

Flytt av Gruppstyrelserummet kaross

2006-01-16 Gruppstyrelserummet är flyttat från UB till UA. Fikarummet på UB för de som arbetar på FH byggs om och ut. Därför flyttas gruppstyrelserummet till UA. Vårt nya rum är nu i gamla vilrummet vid dörrbanan. Vi kommer att anslå en vägbeskrivning på UA och UB. Gruppstyrelse Kaross

Det kom ett brev!

2005-12-23 Ett öppet brev med följande innehåll kom till Metallklubbens hemsida från driftområde 3, kaross. Brevet är undertecknat av 170 metallare på DO3. Nästan alla som var på arbetet undertecknade brevet.