Övertaliga på Måleriet…..

2004-10-13 Information gällande vilka och hur många som kommer att bli övertaliga på måleriet hölls igår för de berörda. Kravet på att veta på vilken plats man befinner sig på bland de övertaliga kommer nu att tillgodoses.

Resultat av omröstning – löneavtalet DO4

2004-09-07 Under torsdagen den 2/9 och måndagsmorgonen den 6/9 genomfördes en omröstning om det lokala löneavtalet 2004,på hela fabriken. I korthet gällde avtalsförslaget en nivåökning med 2,2% varav det centrala avtalet ger 1,7%. För de övriga Volvo bolagen ligger nivåerna mellan 2,35 och 2,5%.