Plustid v.39

2004-09-23 Som alla kanske hört så är det plustid som gäller denna vecka! Överenskommelsen mellan företaget och metall gällande mötesöverlappet gäller även denna fredag.

Inget avtal om övertid i helgen!

2004-09-22 Efter övervägande från klubbstyrelsens förhandlingskommitté har metallklubben beslutat att inte teckna någon överenskommelse om övertid för extra insatser i denna helg, 24-26 september.

Frågan om lönesystem vid vägs ände?

2004-09-18 Företaget sade i september 2002 upp det lönesystem som vi har haft här på fabriken. De anser att vi har haft för hög löneutvecklingstakt på företaget. Parterna lyckades efter svåra förhandlingar komma överens om ett arbetssätt för att skapa ett nytt lönesystem under 2003. Den överenskommelsen innehöll riktlinjer för det fortsatta arbetet samt övergångsregler under tiden som förhandlingarna fortsatte.