Extrainsatser även denna helg!

2004-09-09 Den extrainsats som genomfördes förra helgen visade sig vara otillräcklig. Därför har Metallklubben och Företaget suttit i förhandlingar om nya åtgärder. Parterna har enats om extrainsatser i helgen samt en snabbare hantering av andra förhandlingsfrågor.

Ja till nytt löneavtal!

2004-09-07 Metallarbetarna på fabriken har röstat JA till förslaget till nytt löneavtal. Det innebär att de nya lönenivåerna börjar gälla från och med oktober. På oktoberlönen kommer också de retroaktiva lönerna för perioden april – september.

Resultat av omröstning – löneavtalet DO4

2004-09-07 Under torsdagen den 2/9 och måndagsmorgonen den 6/9 genomfördes en omröstning om det lokala löneavtalet 2004,på hela fabriken. I korthet gällde avtalsförslaget en nivåökning med 2,2% varav det centrala avtalet ger 1,7%. För de övriga Volvo bolagen ligger nivåerna mellan 2,35 och 2,5%.

117 får retroaktiv lön!

2004-09-06 En restförhandling har avslutats på ett positivt sätt. Metallklubben har tidigare uppmärksammat att lönetillägget för anställningstiden, ATT, avräknats på ett felaktigt sätt de senaste åren. Det berör de som har eller har haft avräkningsbelopp efter t ex omplacering och som under den tiden passerat en gräns för ATT.