Semesterdagarna – tålamodet tryter

2004-06-17 Metallklubben ökar nu trycket om semesterdagarna. Arbetsgruppen som tillsattes för att försöka lösa frågan har inte kunnat enas. Företaget står kvar vid att nettosemester och semesterfaktor ska tillämpas. Metallklubben hävdar lika bestämt att sparade dagar och femte veckan ska vara orörda och att företaget inte ensidigt kan införa ny semesterdagsberäkning.

Löner rond 2: Låsta positioner!

2004-06-16 Metallklubben och företaget har under tisdagen suttit en andra gång i förhandlingar om lönenivåerna för år 2004. Förhandlingspositionerna är fortfarande mycket låsta och företaget är ännu inte beredd att ge något alls i de lokala förhandlingarna. Ett smått historiskt läge – det har aldrig förut hänt att företaget lagt ett nollbud lokalt.

Lång kö till populär utbildning

2004-06-15 För tillfället är det mycket lång kö till vår mest populära medlemsutbildning ”Försäkringsgrund”. Därför går det ut ett brev till alla medlemmar som anmält sig till kursen. De får frågan om de vill stå kvar i kön eller lämna över platsen till någon annan.

Bonusläget

2004-06-14 Bonusavtalet för 2004 rullar på. I nuläget är 2250 kronor säkrade i bonusen, men det finns hopp om mer. Bonusen för perioden jan – juni betalas ut i september. Utbetalning sker i proportion till arbetad tid.