Omflyttning till Löpande bandet

2004-06-09 Företagets beslut om nytt upplägg kommer att påverka de flesta montörerna och var ni jobbar. Den arbetsgrupp som har tittat över hur omflyttningen av personalen från kortflöden och i-bräda har avslutat sitt arbete. Gruppstyrelsen på monteringen har deltagit i arbetsgruppen och nedan redovisar vi kort resultatet.

Studiebesök på Rönnskär

2004-06-09 Vi inom skyddsorganisationen har ett utbyte med andra klubbar i vårt närområde. Det utmynnar i att vi har kontakter i form av utbildningar, studiebesök etc. I år åkte avdelningsskyddsombuden till Rönnskär i Skelleftehamn för att se på deras arbetsmiljö.

Rond 1 i löneförhandlingen

2004-06-08 De lokala löneförhandlingarna har startat. Redan den första träffen pekar på att förhandlingarna kommer att bli tungrodda. Metallklubben anser att företaget ger ett nollbud.

Grupptillägg till FM

2004-06-08 En långdragen process har pågått kring grupptillägg för ett antal anställda på FM. Till slut har frågan blivit löst mellan parterna.