Ökad bemanning på Bandpressarna

2004-05-26 I samband med produktionsuppgångarna så har ett fel i underlagen för bemanning och drifttid upptäckts på bandpressarna. Detta gör att produktionsläget på avdelningen är mycket ansträngt. Parterna har den 1 juni enats om hur problemen ska lösas